In de gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd voor (met name) ouderen door een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen vallen onder de Diaconie. Hieronder worden ze kort toegelicht.

Werkgroep kerst- en paasattenties

Twee maal per jaar krijgen alle gemeenteleden boven de 75 jaar namens de wijkgemeente een attentie. Rondom Kerst is dat een Bijbels dagboekje, een kerstgroet en de Elisabethbode en met de Pasen is dat een paasgroet en weer de Elisabethbode. Vele vrijwilligers vanuit de gemeente zijn betrokken bij het rondbrengen van deze attenties. Wilt u meer informatie of meedoen met rondbrengen?