header6

Ziekte of rouw? Geboorte, doopaangifte, huwelijk? Het wordt op prijs gesteld als u (of uw familie) de predikant of de wijkouderling daarover informeert. Of wilt u zich overschrijven naar de wijk?

Heeft u een vraag van pastorale aard of wilt u met het pastorale team in contact komen?
Bijvoorbeeld als u niet weet wie uw wijkouderling of toegewezen pastor is, of als u hem of haar niet direct kunt bereiken, dan kunt u per email altijd terecht bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij ziekte

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen is het belangrijk dat u de kerk daarvan op de hoogte stelt. Het wordt op prijs gesteld als u (of uw familie) de predikant of de wijkouderling daarover informeert.

In dagen van rouw

Ook in droeve momenten van het leven willen we als gemeente met elkaar meeleven. Neem in deze situaties zo snel mogelijk contact op met de predikant of één van de kerkenraadsleden. Hij kan met de familie alle facetten van de uitvaart bespreken. Ook kan hij u informeren over uitvaartverzorgers, die geheel volgens uw wensen de begrafenis regelen.

Huwelijk

Het verdient aanbeveling om voor een kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk tijdig afspraken te maken. Gelijktijdig met de aanmelding op het stadhuis kunt u contact opnemen met het kerkkantoor (Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht) en de wijkpredikant.

De dienst wordt voorbereid door de predikant in overleg met het bruidspaar.

Geboorte en Doopaangifte

Stuur uw kerk een kaartje! Dit wordt zeer op prijs gesteld. En na verloop van tijd kunt u aangifte doen voor de Heilige Doop.

De data waarop de Doopvieringen in de Andreaskerk plaatsvinden, worden vermeld in Kerk op Dordt en in het predikantenrooster. Doopaangifte kunt u doen bij de scriba en bij voorkeur per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De verwerking van de gegevens, ook in de administratie van de centrale Hervormde Gemeente, vergt enige tijd, dus deze uiterlijk 4 weken voor de geplande doopdienst doorgeven alstublieft.

Voor de doopzondag zal er een doopgesprek plaatsvinden met de predikant en/of de ouderling. Tevens kunt u dan kennis maken met eventuele andere doopouders.

Ouderenpastoraat

Onze gemeente heeft een pastoraal werkster voor het ouderen pastoraat: mevr. Gea de Kwant - van der Vlist. Wilt u vanwege bijzondere omstandigheden bezoek of loopt u met bepaalde levensvragen, schroom dan niet om contact op te nemen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dagelijks woord

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.