Na diverse gesprekken met jongeren en gemeenteleden in de leeftijd van 18-80 jaar is nadrukkelijk gebleken dat jongeren in de kerk gezien en gehoord willen worden. Het gaat hen dus vooral om contact om het geloof te delen met andere christenen en participatie om zelf inbreng en verantwoordelijkheid te hebben in de activiteiten. In het jeugdwerk noemen we dat relatiegericht in plaats van activiteitgericht. Een leuke activiteit is belangrijk, maar het is veel belangrijker dat er betekenisvolle contacten zijn. De visie voor het jeugdwerk geeft hier een goede basis voor: De kerk als (thuis)plek voor kinderen en jongeren. Jongeren komen thuis bij God en weten zich geliefd en gekend door de hemelse Vader. (Luc.15). Deze visie hebben we vertaald naar wat voor ons de essentie van het jeugdwerk zou moeten zijn: ‘Wij verlangen dat kinderen en jongeren zich geliefd voelen door God’ hebben we vervolgens vertaald naar een viertal kernwaarden (essentiecirkel): leren geloven, intergeneratief, verbinding, activiteitengericht.