header6

De kerkenraad geeft u graag te kennen dat op 24 juni 2021 van 20.00 - 21.30 uur weer een gemeenteavond wordt georganiseerd. Ondanks de versoepelingen die de huidige landelijke richtlijnen toestaan, willen we de gemeenteavond dit keer toch nog digitaal via Zoom doen. De reden hiervoor is dat de richtlijnen nog steeds uitgaan van de 1,5 meter afstand, waardoor een goede manier om het gesprek met elkaar aan te gaan ontbreekt. Ook kunnen nog steeds niet veel mensen in de kerk terecht en we willen graag zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid geven om de gemeenteavond bij te wonen.

voedselbank dordrecht

In de maand JUNI is de inzameling van de Voedselbank bestemd voor de Kledingbank. Er wordt speciaal gevraagd om NIEUW ONDERGOED en SOKKEN/KOUSEN in de maat van klein tot groot. Natuurlijk blijft een financiële bijdrage ook van harte welkom (NL29 RABO 0126 2203 95 tnv Voedselbank Dordrecht). Blijft u ook aan de DE-spaarpunten denken?
Inleveren kan in de kerk en in De Andere Boeg (Piet Heynstraat 1, donderdagmiddag 12.30-16.00 uur). Heel hartelijk dank daarvoor.

Team Voedselbank Andreaskerk

Logo samen dordt

Samen Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Samen Dordt – een diaconale netwerkorganisatie gericht op het bieden van praktische hulp, het creëren van een sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg. Met deze nieuwsbrief geven wij informatie over hulpinitiatieven binnen onze stad. Dit kan gaan om nieuws of activiteiten van onze eigen kernteams of aangesloten kerken, maar ook relevante berichten van andere organisaties of de gemeente Dordrecht. Jouw initiatief ook terugzien in de nieuwsbrief? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Samen Dordt is de diaconale zusterstichting van Missie Dordt en verbonden aan het samenwerkingsverband Licht voor Dordt. #samendordt #missiedordt #lichtvoordordt

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief downloaden.

Nieuwsbrief juni 2021

 

De kerkenraad wil onder uw aandacht brengen dat op advies van de Corona-exit-commissie het aantal mensen die de kerkdienst kunnen bezoeken in lijn van het advies van de PKN wordt gebracht. Bij kerken met een capaciteit van meer dan 300 mensen wordt geadviseerd maximaal 10% van de zitplaatsen te gebruiken. Voor de Andreaskerk betekent dit dat vanaf de dienst van 23 mei, 40 mensen exclusief ‘personeel’ zullen worden uitgenodigd.

Aan mij, Franciske van Vugt, is gevraagd of ik me aan de gemeente wil voorstellen. ​Wat was het al fijn om al enkele keren bij te dragen aan de invulling van de erediensten. In de komende jaren hoop ik dat vaker te doen, daar ik sinds kort een van uw organisten ben. Daarnaast zal ik ook wel eens op de vleugel spelen om zang of andere instrumentalisten te begeleiden. Het zingen zie ik als een heel mooi onderdeel van de erediensten, een van de manieren om onze hemelse Vader lof en dank te geven.
Na mijn studies aan het conservatorium ben ik getrouwd met Marc van Vugt, een echte Dordtenaar. Wij zijn in oktober 2020 lid geworden van uw gemeente. Samen hebben we vier kinderen ontvangen die inmiddels tot de jong volwassenen gerekend mogen worden. Het begeleiden van erediensten doe ik al vanaf mijn puberjaren, later heb ik ook veel muzieklessen gegeven en koren begeleid en gedirigeerd.
In het dagelijks leven ben ik op meerdere terreinen als vrijwilliger actief en zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Mijn dagelijks werk bestaat uit het lesgeven (Nederlands) aan (voor-)examenleerlingen van havo en vwo in Spijkenisse. Het is een baan waarin ik mijn liefde voor jeugd en voor taal kwijt kan. Ik wil jullie graag beter leren kennen en als iemand het leuk vindt om samen muziek te maken, ga ik daar graag op in.

Als kerkrentmeesters en leden van de muziekcommissie zijn we blij dat Franciske haar bijdrage gaat verlenen aan de muzikale invulling tijdens de erediensten. We wensen haar hierbij Gods zegen en
vreugde toe.

We blijven invulling geven aan onze dienst aan God en de wereld. Via de kerkwebradio en via www.kerkomroep.nl zal iedere zondag om 10.00 uur een uitzending worden verzorgd waarin een predikant voorgaat in de liturgie. Op deze manier kunnen we, hoewel op afstand, toch samen bidden, zingen, uit de bijbel lezen en de verkondiging uit Gods woord horen.
     o Voorbeden (voor uzelf, voor anderen, voor situaties dichtbij of ver weg) kunt u via e-mail aanvragen en indienen bij ds. Van Schaik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
     o Collectes zullen via de Givt-app worden verzameld. Voor instructie bij het downloaden en gebruiken van de app zie gebruik Givt -app  onder het tabje 'Givt-App'.
     o De bloemengroet zullen we zoals we gewend zijn ook nu iedere zondag namens de gemeente bij een gemeentelid bezorgen. De bos bloemen wordt door een gemeentelid verzorgd conform het bestaande rooster.

Wij hebben bevestigd gekregen dat ons abonnement op www.kerkomroep.nl geen beperkingen kent qua aantal luisteraars. Het zou echter zo kunnen zijn dat door het grote aantal luisteraars van vele kerken tegelijkertijd de verbinding hapert. Mocht u dat onverhoopt overkomen, dan adviseren wij u de opname van de dienst op een later moment te beluisteren. De opnames blijven geruime tijd beschikbaar.

Catechese: de resterende catecheses gaan niet door.
Voor alle andere activiteiten (vergaderingen, kringen, clubs, gebedsgroep, etc.) geldt dat organisatoren en deelnemers vrij zijn om deze al dan niet door te laten gaan.
     o Vanzelfsprekend vraagt de kerkenraad u om hierbij steeds de richtlijnen en mogelijke verordeningen namens de overheid in acht te nemen.
     o De diverse geledingen wordt gevraagd over het al of niet afgelasten van bijeenkomsten zelf naar de betreffende groep mensen te communiceren met een cc aan de scriba.
De middagdienst (in-gesprek-dienst) van 22 maart vervalt, omdat deze vanwege het karakter ervan niet digitaal is vorm te geven.

De pastorale zorg door ouderlingen, predikant en pastoraal werker kan doorgaan binnen de mogelijkheden die door de richtlijnen en mogelijke verordeningen van de overheid blijven bestaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Als iemand last heeft van een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moet u sociaal contact vermijden. In andere gevallen zou pastoraal bezoek mogelijk moeten zijn, mits men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM (zoals het houden van minimaal anderhalve meter afstand).
Toch is goed voorstelbaar om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Iedereen heeft daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Mensen met hulpvragen kunnen bij de diaconie terecht. Contactpersoon is Ronald Hagenaar. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 collectealleVanaf heden zijn er drie mogelijkheden voor het bestellen van collectebonnen

Dagelijks woord

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.