header6

In januari werd ik bevestigd tot ouderling-pionier met als opdracht om in samenwerking met de commissie Kerk in de Wijk te gaan verkennen in Wielwijk. Het doel van de verkenning is om bestaande missionaire initiatieven vanuit de Andreaskerk te laten voortduren en uit te bouwen binnen een zogeheten pioniersplek (namens de PKN). In februari kreeg ik bericht van de gemeente Dordrecht dat wij voor de pioniersplek een locatie in Wielwijk (tijdelijk/anti-kraak) kunnen gaan huren. Het gaat om het gebouw van de voormalige speeltuinvereniging in de Piet Heynstraat. Op 31 maart jl. mocht ik daar een kijkje nemen en mijn voorkeur voor één van de ruimtes uitspreken. Mede door de coronacrisis was er echter een tijdje geen contact met de gemeente Dordrecht.

Beste gemeenteleden van de Andreaskerk,

Droef of blij?
Het niet samen zingen, het je moeten inschrijven om naar de kerk te mogen komen, het in drie sessies met onderling afstand houden vieren van het Heilig Avondmaal ... Het is zo anders als we graag zouden willen. Velen van ons ervaren de aanpassingen in onze erediensten en in ons gemeente-zijn als een beproeving. En ook in onze gemeente verschillen de meningen over of we te voorzichtig zijn of dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn.

In verband met de meest recente berichtgeving omtrent risico's van Corona besmettingen bij zelf georganiseerde bijeenkomsten, hebben we in overleg besloten de Startdag van 19 september af te lassen. Het doel van de startdag is een gezamenlijke ontmoeting en saamhorigheid. Van deze gemeenschapszin is natuurlijk geen sprake als mensen zich niet vrij en/of veilig voelen om te komen vanwege de risico's op besmetting die er, ondanks de genomen maatregelen, toch altijd zijn. In dat geval schieten we ons doel juist voorbij. We rekenen op jullie begrip.
De activiteitencommissie

voedselbank dordrecht

Voor de maand SEPTEMBER wordt er voor de Voedselbank gevraagd om: SOEP IN BLIK / PAK / ZAK (graag ook zonder varkensvlees a.u.b.), VERMICELLI, SOEPSTENGELS. Maar .... De schappen van de Voedselbank vertonen heel veel lege plekken. De oorzaak ligt in het feit dat er in deze roerige tijden zich steeds meer mensen aanmelden en dat bedrijven de giften hebben teruggeschroefd of zelfs helemaal stop hebben moeten zetten. Vandaar dat er behoefte is aan allerlei goederen zoals verpakte voedingsmiddelen, blikgroenten, koffie, thee, ontbijtgranen, enz. Eigenlijk aan alle HOUDBARE producten waar we het hele jaar door om vragen (let u a.u.b. wel op de houdbaarheidsdatum). Los daarvan vragen we ook nog steeds om de DE-spaarpunten. Daarnaast kunt u de Voedselbank ook helpen met een financiële bijdrage: NL29 RABO 0126 2203 95 t.n.v. Voedselbank Dordrecht. Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank.
Team Voedselbank Andreaskerk.

We blijven invulling geven aan onze dienst aan God en de wereld. Via de kerkwebradio en via www.kerkomroep.nl zal tenminste t/m zondag 5 april, en zo nodig langer, iedere zondag om 10.00 uur een uitzending worden verzorgd waarin ds. Van Schaik voorgaat in de liturgie. Op deze manier kunnen we, hoewel op afstand, toch samen bidden, zingen, uit de bijbel lezen en de verkondiging uit Gods woord horen.
     o Voorbeden (voor uzelf, voor anderen, voor situaties dichtbij of ver weg) kunt u via e-mail aanvragen en indienen bij ds. Van Schaik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
     o Collectes zullen via de Givt-app worden verzameld. Voor instructie bij het downloaden en gebruiken van de app zie gebruik Givt -app  onder het tabje 'Givt-App'.
     o De bloemengroet zullen we zoals we gewend zijn ook nu iedere zondag namens de gemeente bij een gemeentelid bezorgen. De bos bloemen wordt door een gemeentelid verzorgd conform het bestaande rooster.

Wij hebben bevestigd gekregen dat ons abonnement op www.kerkomroep.nl geen beperkingen kent qua aantal luisteraars. Het zou echter zo kunnen zijn dat door het grote aantal luisteraars van vele kerken tegelijkertijd de verbinding hapert. Mocht u dat onverhoopt overkomen, dan adviseren wij u de opname van de dienst op een later moment te beluisteren. De opnames blijven geruime tijd beschikbaar.

Catechese: de resterende catecheses gaan niet door.
Voor alle andere activiteiten (vergaderingen, kringen, clubs, gebedsgroep, etc.) geldt dat organisatoren en deelnemers vrij zijn om deze al dan niet door te laten gaan.
     o Vanzelfsprekend vraagt de kerkenraad u om hierbij steeds de richtlijnen en mogelijke verordeningen namens de overheid in acht te nemen.
     o De diverse geledingen wordt gevraagd over het al of niet afgelasten van bijeenkomsten zelf naar de betreffende groep mensen te communiceren met een cc aan de scriba.
De middagdienst (in-gesprek-dienst) van 22 maart vervalt, omdat deze vanwege het karakter ervan niet digitaal is vorm te geven.

De pastorale zorg door ouderlingen, predikant en pastoraal werker kan doorgaan binnen de mogelijkheden die door de richtlijnen en mogelijke verordeningen van de overheid blijven bestaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Als iemand last heeft van een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moet u sociaal contact vermijden. In andere gevallen zou pastoraal bezoek mogelijk moeten zijn, mits men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM (zoals het houden van minimaal anderhalve meter afstand).
Toch is goed voorstelbaar om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Iedereen heeft daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Mensen met hulpvragen kunnen bij de diaconie terecht. Contactpersoon is Ronald Hagenaar. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 collectealleVanaf heden zijn er drie mogelijkheden voor het bestellen van collectebonnen

ckia logo
Op dinsdag 13 oktober is er een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer , president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Verbonden en Koninkrijk .
De bijeenkomst vindt plaats in de Andreaskerk , Jac. van Heemskerckstraat 19 in Dordrecht. De aanvang is om 20.00 uur. Inloop voor koffie/ thee vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is aan het einde van de avond tevens de mogelijkheid van verkoop van producten uit Israël. Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding bij Chr.v. Israël is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. Wie het eerst kom, wie het eerst maalt.

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.