header6

Nu ik dit stukje voor het kerkblad schrijf, is de aarde bedekt met sneeuw. Een schitterend gezicht. Vooral als ik kijk naar de dunne takjes van een struik, waar een hele laag sneeuw op ligt. Hoe kan dat? Dat er zoveel sneeuw op zo’n klein takje ligt? Mooi om dit alles te zien. Tegelijkertijd moet ik aan u , onze ouderen in de gemeente, denken. Wat zal uw wereldje nu klein zijn! Ik weet dat velen van u bang zijn om uit te glijden, te vallen en hun heup of pols te breken. Dat betekent dat u binnen blijft en niet naar buiten komt. Het wereldje is voor u al zo klein door corona, nu is het nog kleiner. Ik hoop dat u nu tijd vindt om in uw Bijbel te lezen. Ik heb een “sneeuwtekst” voor u uit Jes. 1:10 t/m 20: was je, reinig je.... al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Zó vergeeft de Here onze zonden als wij naar Hem luisteren! Wonderlijk!
Pastoraal werker, Gea de Kwant

voedselbank dordrecht

De Voedselbank vraagt om in de maand februari met elkaar te sparen voor: SOEP IN BLIK / PAK / ZAK (graag ook zonder varkensvlees a.u.b.), VERMICELLI, SOEPSTENGELS
In deze onzekere tijd is De Voedselbank niet minder blij met een gift van alle soorten langhoudbare levensmiddelen (wel graag houdbaarheidsdatum controleren), DE-waardepunten of een financiële
bijdrage (NL29 RABO 0126 2203 95 tnv Voedselbank Dordrecht). Uw hulp is en blijft hard nodig. Mogen wij op u rekenen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Team Voedselbank Andreaskerk.

Wegens de Corona Crisis kunt uw op dit moment alleen digitaal geven via de GIVT-APP. Voor mensen die dit niet kunnen of willen, bestaat er de mogelijkheid om hun gift rechtstreeks over te maken op het bankrekeningnummer van de wijkkas. Bankrekeningnummer: NL05 INGB 0000 3796 85  Deze gift zal dan ‘’indien hier geen specifiek doel bij staat’’ als volgt verdeeld worden:
30% 1e collecte Diaconie
30% 2e collecten Wijkkerk
25% 3e collecten Schaalcollecten bij de uitgang
5% Zending
10% Wijkkas
Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de gemiddelde opbrengsten over de gelopen jaren. Uw gift is van groot belang om nu en in de toekomst kerk te kunnen zijn.
Van harte aanbevolen,
De kerkrentmeesters

Al bijna een jaar maakt Corona het onmogelijk elkaar als gemeente in groter verband te ontmoeten. Hoe anders dan gewend en gewenst waren de diensten rond Kerst en jaarwisseling. Ook niet het traditionele koffiedrinken na de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, met een onderlinge uitwisseling van goede wensen. Hoe belangrijk zijn dan nu de één op één contacten: zet een gedachte aan iemand eens direct om in een telefoontje of een kaartje. Wij hebben elkaar zo nodig!

We blijven invulling geven aan onze dienst aan God en de wereld. Via de kerkwebradio en via www.kerkomroep.nl zal tenminste t/m zondag 5 april, en zo nodig langer, iedere zondag om 10.00 uur een uitzending worden verzorgd waarin ds. Van Schaik voorgaat in de liturgie. Op deze manier kunnen we, hoewel op afstand, toch samen bidden, zingen, uit de bijbel lezen en de verkondiging uit Gods woord horen.
     o Voorbeden (voor uzelf, voor anderen, voor situaties dichtbij of ver weg) kunt u via e-mail aanvragen en indienen bij ds. Van Schaik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
     o Collectes zullen via de Givt-app worden verzameld. Voor instructie bij het downloaden en gebruiken van de app zie gebruik Givt -app  onder het tabje 'Givt-App'.
     o De bloemengroet zullen we zoals we gewend zijn ook nu iedere zondag namens de gemeente bij een gemeentelid bezorgen. De bos bloemen wordt door een gemeentelid verzorgd conform het bestaande rooster.

Wij hebben bevestigd gekregen dat ons abonnement op www.kerkomroep.nl geen beperkingen kent qua aantal luisteraars. Het zou echter zo kunnen zijn dat door het grote aantal luisteraars van vele kerken tegelijkertijd de verbinding hapert. Mocht u dat onverhoopt overkomen, dan adviseren wij u de opname van de dienst op een later moment te beluisteren. De opnames blijven geruime tijd beschikbaar.

Catechese: de resterende catecheses gaan niet door.
Voor alle andere activiteiten (vergaderingen, kringen, clubs, gebedsgroep, etc.) geldt dat organisatoren en deelnemers vrij zijn om deze al dan niet door te laten gaan.
     o Vanzelfsprekend vraagt de kerkenraad u om hierbij steeds de richtlijnen en mogelijke verordeningen namens de overheid in acht te nemen.
     o De diverse geledingen wordt gevraagd over het al of niet afgelasten van bijeenkomsten zelf naar de betreffende groep mensen te communiceren met een cc aan de scriba.
De middagdienst (in-gesprek-dienst) van 22 maart vervalt, omdat deze vanwege het karakter ervan niet digitaal is vorm te geven.

De pastorale zorg door ouderlingen, predikant en pastoraal werker kan doorgaan binnen de mogelijkheden die door de richtlijnen en mogelijke verordeningen van de overheid blijven bestaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Als iemand last heeft van een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moet u sociaal contact vermijden. In andere gevallen zou pastoraal bezoek mogelijk moeten zijn, mits men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM (zoals het houden van minimaal anderhalve meter afstand).
Toch is goed voorstelbaar om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Iedereen heeft daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Mensen met hulpvragen kunnen bij de diaconie terecht. Contactpersoon is Ronald Hagenaar. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 collectealleVanaf heden zijn er drie mogelijkheden voor het bestellen van collectebonnen

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.