header6

Zondag 25 september gaat voor ds. Schormans uit Voorburg. Wij hopen in deze dienst in gemeenschap met elkaar, maar bovenal met onze Heer Jezus Christus het Heilig Avondmaal te vieren. Hijzelf nodigt ons aan zijn tafel, om in de tekenen van brood en wijn zijn dood en opstanding te gedenken, ja ook te verkondigen totdat Hij wederkomt. 

Om via de livestream het Heilig Avondmaal goed te kunnen meemaken zal het breken van het brood en het inschenken van de wijn in beeld worden gebracht. Hierbij kunnen de personen die plaatsnemen op de eerste 3 zitplaatsen naast de dominee herkenbaar in beeld komen. Wilt u niet herkenbaar in beeld komen, neem dan plaats op één van de overige zitplaatsen.

Zondag 2 oktober gaat voor mw. ds. N. de Ronde uit Pijnacker.

Wij zien uit naar een eerste kennismaking met beide predikanten.

logo flash

Na een geslaagd kamp, willen we op zaterdag 1 oktober om 19:30 uur starten met Flash in de kerk!
Zit jij net in de brugklas of ben jij tussen de 12 en 15 jaar? Dan zouden wij het super vinden je komt kijken. Flash is om 21:30 uur afgelopen.

Groeten,
Ewout, Peter en Christiaan

 

Het is even de vraag hoe we dit seizoen in de Andreaskerk belijdeniscatechese aanbieden. Dat komt omdat we vooralsnog geen eigen wijkpredikant hebben die dit normaliter voor zijn rekening neemt. Heb je de wens, of mogelijk een stevige twijfel om belijdenis te doen, of verlang je naar verdieping en verbreding in het geloof, dan gaan we graag met je in gesprek! Belijdeniscatechese is bij uitstek de gelegenheid krijgen tot verdieping en verbreding van kennis en van overgave aan God en je eigen toekomst.Mocht je vrijblijvend in gesprek willen en/of meer informatie willen over de mogelijkheden, doe dan een mailtje, appje of telefoontje naar de voorzitter van de kerkenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 532 156 65. Dan kijken we samen met eventuele andere aanmelders hoe we de verdere catechese vormgeven (inhoud, data, frequentie, etc.).
Wim van der Kruijff, voorzitter kerkenraad

In vervolg op het bericht van mei jl. zijn we voor de zomer gestart met een groep jeugdwerkleiders en jongeren met het uitwerken van onze visie voor het kinder- en jeugdwerk. Dit hebben we inmiddels afgerond en is besproken in de kerkenraad.
De visie ‘kerk als (thuis)plek voor kinderen en jongeren’ hebben we vertaald naar wat voor ons de essentie van het jeugdwerk zou moeten zijn. De essentie: ‘Wij verlangen dat kinderen en jongeren zich geliefd voelen door God’ hebben we vervolgens vertaald naar een viertal kernwaarden: leren geloven, intergeneratief, verbinding en activiteitengericht. Vanuit deze kernwaarden zijn we aan het kijken hoe dit van invloed is op bestaande kinder- en jeugdactiviteiten. Maar ook breder op het gemeente zijn met elkaar.
Catechisatie
Als eerste willen we de kernwaarden inzetten op het anders gaan vormgeven van de catechese aan onze jongeren.

Op woensdag 14 september kwam de Kerkenraad voor het eerst na de zomerperiode weer bijeen. Wij staan voor een nieuw kerkelijk seizoen, waarin het beroepingswerk daadwerkelijk een aanvang zal nemen. Er is een beroepingscommissie samengesteld, bestaande uit een 5-tal kerkenraadsleden en een 5-tal gemeenteleden uit verschillende leeftijdscategorieën, aangevuld met onze scriba Anne Marie Jacobse en de heer André Soare namens de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Dordrecht. De opdracht aan de beroepingscommissie is door de Kerkenraad vastgesteld. Zij gaan met elkaar op zoek naar een predikant die past bij de door de kerkenraad vastgestelde profielbrief “Wijkgemeente “Rondom de Andreaskerk” van juli 2022. Deze profielbrief is opgesteld aan de hand van de uitkomst van een tweetal gemeenteavonden eerder dit jaar. De samenstelling van de beroepingscommissie èn de Opdracht beroepingscommissie 2022 zijn inmiddels met de gemeente gedeeld via de Kerkelijke Post en ook in te zien op het Visnet. Uw aanhoudende betrokkenheid bij het beroepingswerk is nodig, in meedenken en zeker ook in meebidden om de kracht en de leiding van Gods Geest.

Op zondagavond 11 september (2e zondag van de maand) kwamen we voor het eerst samen in de Ontmoetingsruimte van het Waterwiel om van 19.00-19.45 uur met elkaar te zingen. Fijn om een aantal gemeenteleden van de Andreaskerk én een aantal gemeenteleden van de Gemeente op de Rots te verwelkomen. We mochten twee bewoners begroeten vanuit het Waterwiel. Fijn om met elkaar te zingen! Voor de volgende keer hopen we natuurlijk ook op meer bewoners uit de directe omgeving! Maar de ondersteuning vanuit onze eigen gemeente is ook heel belangrijk! Kom de volgende keer om te zingen of te luisteren, koffie en thee staan klaar en is gratis. 2e zondag van de maand! Dus de eerstvolgende keer: zondag 9 oktober.

Iemand kreeg te horen dat hij ziek was. Dit raakte hem diep. Hij zat er doorheen, de onmacht en de onzekerheid over de toekomst maakten hem depressief. Hij vergelijkt zijn situatie met Elia, die na zijn ervaring op de Karmel moedeloos in de woestijn onder een bremstruik ging liggen. Deze geschiedenis van Elia is voor hem een voorbeeld : “Hoe hoog de nood ook is, je mag het uitschreeuwen naar God. Wij mogen klaar zijn met God, maar God is nooit klaar met ons”. Hij vertelt dat hij de keuze heeft gemaakt om dankbaar te zijn: “Ik heb geen zin om de rest van mijn leven in een hoekje te gaan sikkeneuren. Dan sluit ik me op in mezelf en gaan mensen mij mijden. Ik wil juist uitstralen dat er zoveel mooie dingen zijn in het leven, die er toe doen.”
Gea de Kwant, pastoraal werker

missie dordt nieuws

Missie Dordt Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.

Met deze nieuwsbrief geven wij informatie over missionaire initiatieven binnen onze stad. Dit kan gaan om nieuws of activiteiten van onze eigen kernteams of deelnemende kerken, maar ook relevante berichten van andere organisaties uit ons netwerk. Wil je jouw initiatief ook terugzien in de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief downloaden.

Nieuwsbrief september 2022 

 

Dagelijks woord

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.