header6

foto kerk int
 
Zondag 22 maart vindt er om 10:00 uur geen reguliere dienst plaats, maar een uitzending via de Kerkomroep en met beeld via YouTube. De voorganger is onze wijkpredikant ds. W.J. van Schaik.

licht voor dordt

Samen brengen we Licht aan iedere Dordtenaar die wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Missie Dordt is partner van 'Licht voor Dordt' en doet graag de volgende oproep aan Dordtse kerken, geloofsgemeenschappen en individuele gelovigen:
* Stuur een kaart (bestel nú GRATIS)
* Ontsteek een kaars (zaterdag 20.00 uur)
* Kijk en deel (videoboodschap via RTV)
* Geef hulp (word hulpaanbieder)
* Hef een banier op (bestel een spandoek)
* Bid zonder ophouden (#gebedvoordordt)
* Steun met uw gift (meegeven)

Juist in deze tijd mogen we samen liefde, zorg en hoop brengen in de stad. #lichtvoordordt 

Licht voor Dordt is een gezamenlijk initiatief vanuit de Dordtse kerken en maatschappelijke organisaties als respons op de corona crisis.

Hieronder vindt u de link naar de nieuwsbrief:

nieuwsbrief week 14

Wanneer u dit leest, hebben we vanuit de Andreaskerk inmiddels de eerste online-kerkviering met elkaar beleefd. Via kerkomroep, kerkwebradio, youtube en facebook is er iedere zondag een audio-
en videoverbinding mogelijk. Dankbaar omarmen we deze mogelijkheden. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Gert-Jan Ketelaar, Mathijs Brugmans, Ludo en Eduard de Vries. Zij zijn degenen die dit voor ons mogelijk maken. Op dit moment weten we zeker dat we t/m zondag 5 april niet fysiek kunnen samenkomen. De kans is groot dat we ook de Stille week met opgang naar Goede Vrijdag en het Paasfeest niet in het kerkgebouw kunnen vieren. In dat geval zal ook de viering van het Heilig Avondmaal niet mogelijk zijn. Om toch in verbondenheid met elkaar naar Pasen toe te kunnen leven, zullen er de komende weken een aantal extra online-vieringen worden georganiseerd. In de Stille week zal er vanaf dinsdag 7 april iedere avond om 19.30 uur een korte viering vanuit de Andreaskerk zijn. We mediteren telkens geconcentreerd op enkele verzen uit het lijdensevangelie van Mattheus, volgens het onderstaande rooster:
Zondag 29 maart: Matt. 26: 36-46, Jezus in Getsemané
Zondag 5 april: Palmzondag, Matt. 26: 31-35, 69-75, Jezus en Petrus
Dinsdag 7 april: Matt. 27: 1-26, Jezus en Pilatus
Woensdag 8 april: Matt.:27-32, Jezus bespot en weggeleid
Donderdag 9 april: Witte Donderdag, Matt. 27:34-44, Golgotha
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag, Matt. 27: 45-56, 62-66, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Zondag 12 april: Pasen, Matt.28:1-10, Opstanding
Mocht het toch zo zijn dat het in de Stille week weer geoorloofd is om als gemeente fysiek samen te komen, ook dan zullen alle bovenstaande vieringen doorgang vinden. Dan bent u iedere avond van
harte welkom in de Andreaskerk!

voedselbank dordrecht

 

We leven nu in een turbulente tijd. Voor sommige mensen betekent dat ze nog meer zorgen hebben om rond te komen. De Voedselbank blijft zoeken naar mogelijkheden om het leven van deze mensen
als het om voedsel gaat zoveel mogelijk te verlichten. Uw hulp is daarbij, zeker in deze tijd van groot belang. Steun a.u.b. de Voedselbank met een gift. Voor de maand APRIL wordt er door de Voedselbank gevraagd om: ONTBIJTGRANEN(zoals muesli, Brinta, havermout, enz.), BESCHUIT, KNÄCKEBRÖD, ONTBIJTKOEK (DE-spaarpunten zijn nog steeds van harte welkom). We dragen zeker nu graag goed gevulde kratten aan de Voedselbank over. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Team Voedselbank Andreaskerk

Meer en meer zien we het maatschappelijk leven stil vallen. Na een onwezenlijk weekend met overvolle supermarkten op zaterdag gevolgd door een onbestemde zondag staan we nu voor de noodgedwongen uitdaging voorlopig de dagen anders in te gaan vullen. Voor sommigen is het de vraag: hoe geven we invulling aan het gezinsleven, wanneer ons gezin ook leer- en werkplek wordt? Voor een ander: hoe zal ik deze ‘eenzaamheid 2.0’ doorleven? Voor anderen: hoe ga ik mijn werk volhouden, als er een nog zwaarder beroep op mij wordt gedaan? Of heb ik volgende week mijn baan nog?

We blijven invulling geven aan onze dienst aan God en de wereld. Via de kerkwebradio en via www.kerkomroep.nl zal tenminste t/m zondag 5 april, en zo nodig langer, iedere zondag om 10.00 uur een uitzending worden verzorgd waarin ds. Van Schaik voorgaat in de liturgie. Op deze manier kunnen we, hoewel op afstand, toch samen bidden, zingen, uit de bijbel lezen en de verkondiging uit Gods woord horen.
     o Voorbeden (voor uzelf, voor anderen, voor situaties dichtbij of ver weg) kunt u via e-mail aanvragen en indienen bij ds. Van Schaik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
     o Collectes zullen via de Givt-app worden verzameld. Voor instructie bij het downloaden en gebruiken van de app zie gebruik Givt -app  onder het tabje 'Givt-App'.
     o De bloemengroet zullen we zoals we gewend zijn ook nu iedere zondag namens de gemeente bij een gemeentelid bezorgen. De bos bloemen wordt door een gemeentelid verzorgd conform het bestaande rooster.

Wij hebben bevestigd gekregen dat ons abonnement op www.kerkomroep.nl geen beperkingen kent qua aantal luisteraars. Het zou echter zo kunnen zijn dat door het grote aantal luisteraars van vele kerken tegelijkertijd de verbinding hapert. Mocht u dat onverhoopt overkomen, dan adviseren wij u de opname van de dienst op een later moment te beluisteren. De opnames blijven geruime tijd beschikbaar.

Catechese: de resterende catecheses gaan niet door.
Voor alle andere activiteiten (vergaderingen, kringen, clubs, gebedsgroep, etc.) geldt dat organisatoren en deelnemers vrij zijn om deze al dan niet door te laten gaan.
     o Vanzelfsprekend vraagt de kerkenraad u om hierbij steeds de richtlijnen en mogelijke verordeningen namens de overheid in acht te nemen.
     o De diverse geledingen wordt gevraagd over het al of niet afgelasten van bijeenkomsten zelf naar de betreffende groep mensen te communiceren met een cc aan de scriba.
De middagdienst (in-gesprek-dienst) van 22 maart vervalt, omdat deze vanwege het karakter ervan niet digitaal is vorm te geven.

De pastorale zorg door ouderlingen, predikant en pastoraal werker kan doorgaan binnen de mogelijkheden die door de richtlijnen en mogelijke verordeningen van de overheid blijven bestaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Als iemand last heeft van een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moet u sociaal contact vermijden. In andere gevallen zou pastoraal bezoek mogelijk moeten zijn, mits men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM (zoals het houden van minimaal anderhalve meter afstand).
Toch is goed voorstelbaar om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Iedereen heeft daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Mensen met hulpvragen kunnen bij de diaconie terecht. Contactpersoon is Ronald Hagenaar. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ook de preekvoorbereiding van 17 maart gaat niet door in verband met het Coronavirus.

Hierbij feliciteren wij wijkgemeente 2 rondom de Augustijnenkerk van harte met de aanneming van het beroep door ds. A.J. van den Herik. Wat een zegen dat ds. Van den Herik het beroep heeft kunnen aanvaarden en ons binnen afzienbare tijd zal komen versterken. Ook denk ik hierbij aan mijn gewaardeerde collega ds. Michel Maas, die sinds het vertrek van ds. Van Wijk toch maar de lusten en de lasten van de verantwoordelijkheid voor twee wijkgemeentes moest dragen. Dat de lusten zullen blijven, maar de last nu spoedig in gezamenlijkheid gedragen mag worden. Familie Van den Herik wens ik een liefdevol afscheid van Moerkapelle toe en een warm welkom bij ons in Dordt! Moge de Goede God jullie daarin vergezellen!
Ds. Jasper van Schaik

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.