header6

Voor onze Hervormde wijkgemeente “Rondom de Andreaskerk” in Dordrecht zijn wij op zoek naar een enthousiaste musicus (gemiddeld 4 uur per week).

Meer informatie over de functie en onze gemeente kunt u vinden in het volgende document:  

Bestanden:
Information
Aangemaakt 2018-11-08 11:59:29
Gewijzigd
Versie:
Grootte 53.58 KB
Systeem
Downloads 8

 

De gemeentereis naar Albis gaat door! We hopen dat jongeren én volwassenen mee gaan. Waarom? Het is een bijzondere ervaring een nog jonge gemeente te ontmoeten, in een omgeving waar moeilijk vooruitgang is te boeken. Waar het geloof in Jezus volwassenen en kinderen blij en dankbaar maakt, omdat er hoop ontstaan is. En deze mensen zijn zó blij ons te verwelkomen om samen te bidden en te zingen in hún kerk, tot eer van God.

De wijkkerkrentmeesters vragen uw aandacht voor het volgende:

Per 1 november wijzigen de volgende bankrekeningnummers van kerkbalans, de oudejaarscollecte, en het kerkblad Kerk op Dordt.

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Kerkbalans NL18FVLB0699741882 wordt NL25RABO0373718101

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Oudejaarscollecte NL43FVLB0699543940 wordt NL28RABO0373718144

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Kerk op Dordt NL22FVLB0699643937 wordt NL50RABO0373718136

Uw te ondernemen actie:

- automatische incasso: u hoeft niets te doen, tenzij u niet ons maar uw bank toestemming heeft gegeven om automatisch af te schrijven.
- internet bankieren / periodieke overschrijving: wijzig het bankrekeningnummer.
- per acceptgiro: gooi al uw oude kaarten weg en wacht op een nieuwe acceptgiro.

Voor vragen kunt u bellen met het kerkkantoor op maandag en dinsdag van 09.00 – 12.00 uur, tel.nr. 078-6160007

Het nummer van de wijkkas van de Andreaskerk blijft ongewijzigd: NL05INGB0000379685.

De wijkkerkrentmeesters.

voedselbank dordrecht

 

Voor de maand november wordt door de voedselbank gevraagd om: BLOEM/ MEEL, PANNENKOEKENMEEL, STROOP, POEDERSUIKER, ROZIJNEN en KRENTEN. Weer een nieuwe uitdaging om deze maand goed gevulde kratten in te leveren bij de Voedselbank. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Arine en Janneke

Door het ziekteverlof van onze wijkpredikant is het verzoek gedaan aan het Ministerie van predikanten van Hervormd Dordrecht om een consulent aan onze gemeente te verbinden. Wanneer een predikant 2 maanden verhinderd is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten schrijft de kerkorde voor dat dit verzoek gedaan wordt. Ds. Paul Wansink, predikant van de Grote kerk gemeente, is als consulent nu verbonden aan onze wijkgemeente.

Graag wil ik, mede namens Barbera, iedereen bedanken voor alle betrokkenheid en medeleven die u zo hartverwarmend aan ons toont. De kleine Van Schaikjes ontcijferen inmiddels moeiteloos elk handschrift en lezen de kaarten die u stuurt hardop aan ons voor. Het is confronterend om niet te kunnen werken en buiten spel te staan, maar juist nu leer ik iedere dag om aan God genoeg te hebben. Ik zie ernaar uit weer in uw midden te zijn en het ambt weer actief te kunnen vervullen. Tussen wat ik wil en wat ik kan zit op dit moment echter nog een heel verschil. Ik wil u ook een lied van Huub Oosterhuis doorgeven, dat in deze periode veel voor mij betekent. Het is als lied 925 opgenomen in het nieuwe liedboek.
'Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.'

Een hartelijke groet,
ds. Jasper van Schaik

Op 29 september hebben we een kledingbeurs georganiseerd. De netto-opbrengst heeft het mooie bedrag van € 960,25 opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan de stichting Beschermde Wieg. Deze stichting helpt zwangere vrouwen als zij de baby niet willen, kunnen of mogen behouden of als ze zonder hulp of anoniem moeten bevallen. Ook namens deze stichting danken we alle gevers van kleding en iedereen die ons heeft geholpen.

Gerda, Josina, Marijke en Ineke

ALBIS vraagt:
Wij zijn op zoek naar een Laserprinter met scanmogelijkheid voor gebruik op de Naschoolse Opvang in Albis. Een gebruikt exemplaar in goede staat is zeer welkom!

WIELWIJK vraagt:
Een inwoner in Wielwijk met lichamelijke beperkingen vraagt hulp bij wat schilderwerk en het aanbrengen van de stopcontactplaatjes in zijn flat. Het heeft lang geduurd voordat meneer zover was om hulp te accepteren dus hopen wij nu dat iemand gelegenheid heeft hem te helpen!
Namens Comm. Kerk in de Wijk: Jos Cirkel

De belijdenisgroep in de Andreaskerk is officieel van start gegaan. We zijn met drie jonge, enthousiaste mensen. In een serie avonden tot aan Pinksteren gaan we ‘in depth’ kijken naar een aantal belangrijke punten van het christelijk geloof, waarbij we ook steeds de link naar de praktijk willen leggen. Er ìs nog plaats in de groep.. Mocht u/je er al eens over nagedacht hebben om mee te doen –of denk je er nu over, aarzel dan niet en geef je op! Dinsdag 23 oktober hopen we weer bij elkaar te komen, om half negen in de Andreaskerk. Tot dan?!
Mede namens Ds. Jasper van Schaik, Jeroen Witteveen

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.