header6

Zondag 28 juni hoop ik weer voor te gaan in de eredienst. In de kerk zullen opnieuw een klein aantal gemeenteleden worden uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Na deze zondag zit de ‘oefenmaand’ juni erop en gaan we vanaf juli kerkdiensten voor een maximaal aantal van 75 kerkgangers organiseren (lees onderstaand).
Zondag 5 juli gaat ds. Lock uit Scheveningen (voorheen uit Uitwijk) voor te gaan. In deze dienst nemen een tiental kinderen afscheid van de kindernevendienst. Zij zullen dan ook samen met hun ouders worden uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Na de zomer begint hun middelbare schooltijd en normaliter zouden deze maanden met allerlei feestelijke afscheidsmomenten op de basisschool zijn gevuld. Maar corona gooit roet in het eten. Hopelijk kunnen we deze zondag in de kerk bij dit grote overgangsmoment in jullie leven stilstaan. Veel dingen laat je achter en zullen voortaan anders zijn, ook in het geloof is dat zo. Zelfs je ideeën en gedachten over God veranderen misschien, maar Hijzelf verandert niet en gaat met je mee. Dat belooft Hij.

Ds Jasper van Schaik

Wij zien inmiddels terug op een drietal diensten in onze kerk. Voor predikant en kerkgangers een verademing. Naar Psalm 84: “ hoe lief heb ik Uw huis! ”. Gedurende de maand juni “oefenen” wij met de logistieke gang van zaken, en die tijd blijken wij zeker nodig te hebben. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben wanneer wij samen komen als gemeente. Dankbaar maken wij gebruik van de praktische handreikingen van de kant van de PKN. Een uitgewerkt gebruiksplan voor onze Andreaskerk wordt z.s.m. op de website geplaatst. Tot 1 juli zijn vanwege de beperkte opstartcapaciteit van - in ons geval - max. 25 kerkgangers kringen in de gelegenheid gesteld de diensten bij te wonen. Na 1 juli wordt het mogelijk samen te komen met 100 – in ons geval max. 75 - personen . De eerste twee diensten in juli hebben een bijzonder karakter:op 5 juli afscheid van een 10-tal kinderen van de Kindernevendienst, op 12 juli zal de Heilige Doop bediend worden aan 5 kinderen. Beide diensten dus met extra genodigden. Met ingang van 19 juli maken wij een begin met het op alfabet uitnodigen van gemeenteleden, te beginnen met de achternamen A t/m C. Aanmelding per email of telefoon in de week voorafgaande aan de dienst. Nadere informatie volgt in het e.v. nummer van KOD en via de Kerkelijke Post.
Namens de werkgroep, Jan W. Cirkel

In de afgelopen weken heeft u als gemeente rondom de Andreaskerk ruimhartig bijgedragen aan het mogelijk maken van de aanschaf van apparatuur voor permanente Video-Streaming. Als kerkrentmeesters zijn wij dankbaar dat het totaal benodigde bedrag van 5.500 euro gehaald is.
De kerkrentmeesters / Projectteam Video Streaming.

Inmiddels zijn de kerkdiensten al weken te volgen via de kerkomroep (geluid) en via You tube (beeld en geluid). Op onze website www.andreaskerk.com delen we de actuele internet links hiervoor. Deze kunt u vinden door te klikken op het tabje “diensten”. Daarnaast is het ook mogelijk om de link via de mail te ontvangen. Als lid van onze gemeente kunt u zich registreren voor ons Visnet. Dit kan via de laatste tab op onze site : “visnet”. Klik vervolgens op registeren en vul uw gegevens in. Na enkele dagen ontvangt u een mail met de bevestiging van uw registratie en krijgt u automatisch elke week de kerkelijke post toegestuurd via de mail. Deze kerkelijke post bevat de liturgie voor de zondag, de wijkberichten en de links om de dienst online te volgen. Bij vragen of problemen met de registratie kunt u contact opnemen met het webteam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met onze koster Rebecca 06-22434303.

In september wil ik, samen met Marijke Evera, een kring starten voor mensen die hun man of vrouw verloren hebben. Deze kring zal samenkomen op de dinsdagen 22 september, 6 oktober, 27 oktober en 10 november in de ochtend. Als u aan deze rouwkring mee zal willen doen, verzoek ik u deze ochtenden vrij te houden voor ontmoeting in de Andreaskerk. T.z.t. hoort u er meer over.
Pastoraal werker, Gea de Kwant

Allereerst willen wij alle vrijwilligers bedanken die de actie Kerkbalans 2019/2020 tot een succes hebben gemaakt. De definitieve opbrengst van de actie Kerkbalans 2019 bedraagt 140.000 euro. Begroot voor 2019 was 135.000 euro. Voor 2020 is er tot op heden door 394 adressen een toezegging gedaan. Het totaal van toezeggingen voor 2020 komt hiermee voorlopig uit op ruim 139.000 euro. Hiermee zitten we bijna op de begroting van 139.500 voor 2020.​ We zijn als kerkrentmeester dankbaar en blij met dit teken van betrokkenheid vanuit de gemeente. Zodat we ook in deze moeilijke tijden kerk kunnen blijven zijn en kunnen blijven bouwen aan onze gemeente tot eer van Gods grote naam. Allen hartelijk dank daarvoor.
De wijkkerkrentmeesters

voedselbank dordrecht

Gewend bent u van ons dat wij per maand vragen om bepaalde producten met elkaar te sparen. Deze keer vragen wij u om iets anders. In verband met de Coronabestrijding zijn de kerkdeuren gesloten, dus geen inzamelingen. Dat geldt voor alle inzamelpunten van de Voedselbank. Juist nu het zo belangrijk is en er door de voorziene crisis waarschijnlijk weer meer aanspraak op de Voedselbank gedaan gaat worden. Solidariteit is waar het nu om draait. Voedsel in de kratten verzamelen gaat nu een tijdje niet. Daarom is een financiële bijdrage van harte welkom.
Steun a.u.b. de Voedselbank door een bijdrage te storten op rekeningnummer: NL29 RABO 0126 2203 95 tnv Voedselbank Dordrecht. Heel hartelijk dank daarvoor. Blijft u ook nog de DE-waardepunten voor ons verzamelen?
Team Voedselbank Andreaskerk

Meer en meer zien we het maatschappelijk leven stil vallen. Na een onwezenlijk weekend met overvolle supermarkten op zaterdag gevolgd door een onbestemde zondag staan we nu voor de noodgedwongen uitdaging voorlopig de dagen anders in te gaan vullen. Voor sommigen is het de vraag: hoe geven we invulling aan het gezinsleven, wanneer ons gezin ook leer- en werkplek wordt? Voor een ander: hoe zal ik deze ‘eenzaamheid 2.0’ doorleven? Voor anderen: hoe ga ik mijn werk volhouden, als er een nog zwaarder beroep op mij wordt gedaan? Of heb ik volgende week mijn baan nog?

We blijven invulling geven aan onze dienst aan God en de wereld. Via de kerkwebradio en via www.kerkomroep.nl zal tenminste t/m zondag 5 april, en zo nodig langer, iedere zondag om 10.00 uur een uitzending worden verzorgd waarin ds. Van Schaik voorgaat in de liturgie. Op deze manier kunnen we, hoewel op afstand, toch samen bidden, zingen, uit de bijbel lezen en de verkondiging uit Gods woord horen.
     o Voorbeden (voor uzelf, voor anderen, voor situaties dichtbij of ver weg) kunt u via e-mail aanvragen en indienen bij ds. Van Schaik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
     o Collectes zullen via de Givt-app worden verzameld. Voor instructie bij het downloaden en gebruiken van de app zie gebruik Givt -app  onder het tabje 'Givt-App'.
     o De bloemengroet zullen we zoals we gewend zijn ook nu iedere zondag namens de gemeente bij een gemeentelid bezorgen. De bos bloemen wordt door een gemeentelid verzorgd conform het bestaande rooster.

Wij hebben bevestigd gekregen dat ons abonnement op www.kerkomroep.nl geen beperkingen kent qua aantal luisteraars. Het zou echter zo kunnen zijn dat door het grote aantal luisteraars van vele kerken tegelijkertijd de verbinding hapert. Mocht u dat onverhoopt overkomen, dan adviseren wij u de opname van de dienst op een later moment te beluisteren. De opnames blijven geruime tijd beschikbaar.

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.