header6

Bestanden:
Information
Aangemaakt vrijdag 25 september 2020 22:32
Gewijzigd
Versie:
Grootte 165.8 KB
Systeem
Downloads 42

Information
Aangemaakt zaterdag 11 juli 2020 22:47
Gewijzigd donderdag 03 september 2020 21:05
Versie:
Grootte 958.32 KB
Systeem
Downloads 140

Vanaf dinsdag 22 september starten we in de Andreakerk met een nieuw seizoen tienercatechese. Er zullen ook dit jaar weer twee groepen zijn. De groepsindeling volgt na de eerste openingsavond. Als je zelf wensen hebt, kun je die natuurlijk aangeven. We komen elke dinsdag bij elkaar van 19.30 tot 20.30 uur. De eerste avond zal zijn op dinsdag 22 september. Alle jongeren vanaf ongeveer 11/12 jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn van harte uitgenodigd!
Jasper, Joost en Marina

Ook dit seizoen hopen we in de Andreaskerk belijdeniscatechese aan te bieden. Overweeg je misschien om belijdenis te doen, of verlang je naar verdieping en verbreding in het geloof, dan ben je van harte welkom! Voorafgaande aan het catecheseseizoen organiseer ik op dinsdagavond 22 september vanaf 20.30 uur in de Andreaskerk een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Afhankelijk van de mogelijkheden van de groep bepalen we op die avond nader hoe we het verdere catecheseproject vormgeven (inhoud, data, frequentie, etc.). Ik zie ernaar uit u/jou op de 22ste september te ontmoeten.
Ds. Jasper van Schaik.

Komend seizoen wil ik graag samen met een groep gemeenteleden inspirerende en actuele theologische literatuur gaan lezen, te beginnen met het boek ‘De Nacht van de biechtvader’ van Thomas Halik. Halik staat bekend als een van de meest toonaangevende rooms-katholieke denkers in onze tijd. In ‘De Nacht van de biechtvader’ mediteert Halik over de crisis van het geloof en de kerk aan de hand van twee paradoxale uitspraken uit het Nieuwe Testament. De eerste is van Jezus: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, en de tweede is van Paulus: ‘ In mijn zwakheid ben ik sterk.’ Ik verwacht het boek in 5 avonden te kunnen bespreken. De eerste samenkomst vindt plaats op dinsdagavond 29 september 20.30 uur in de Andreaskerk. De overige data stellen we in overleg met elkaar vast, maar zullen in ieder geval op dinsdagavonden vallen. Graag van te voren opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gelieve zelf het boek aan te schaffen. Meer info vindt u in het komende Visserslatijn.
Ds. Jasper van Schaik

Zondag 20 september vindt om 10.00 uur de startdienst plaats, waarin we de start van het komende kerkelijke seizoen markeren en God vragen om zijn zegen daarbij. In een ander verband schreef ik al dat gemeentezijn misschien meer dan ooit wordt beleefd in het besef van 'Deo Volente'. We weten niet wat er van terecht komt, en tegelijk ontdekken we telkens dat er heel vaak meer mogelijk is dan we op voorhand dachten. Als de wil er maar is.... Onze wil heeft de aanmoediging van de liturgie nodig: de zegen van God, het vuur van een lied, het inzicht en de overtuigingskracht van de verkondiging, de inkeer in het gebed en niet in het minst de concrete fysieke ontmoeting met elkaar voor Gods aangezicht.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 september 2020 besloten om met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de PKN met ingang van de dienst van 20 september 2020, startzondag, op twee momenten als gemeente samen te zingen tijdens de dienst. Middels de door de PKN aangereikte tools is berekend dat daarmee ruim binnen de marges gebleven wordt van wat binnen ons gebouw en het aantal aanwezig mensen mogelijk is. We zijn dankbaar dat we het kerkelijke seizoen op deze manier mogen starten.

De kerkenraad

De kerkenraad bezint zich over de organisatie van de pastorale zorg binnen onze wijkgemeente. Als wij met elkaar nadenken over de organisatie van het pastoraat binnen onze gemeente, is het belangrijk tot een goede onderlinge afstemming van de georganiseerde en de informele pastorale zorg binnen onze gemeente te komen. Van belang is ook de vraag in hoeverre het aanbod aan pastorale zorg aansluit op de ervaren behoefte binnen onze gemeente door oud èn jong. Om die reden is het goed de gemeente hierover te horen. Om te beginnen d.m.v. een enquête. U kunt de enquête digitaal invullen door te klikken op deze link: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=adum4ykbbr
De enquête is persoonlijk, dus meerdere gezinsleden kunnen hem invullen. De sluitingsdatum voor deze enquête is 1 oktober. Op de gemeenteavond van 7 oktober hopen wij de uitkomst van de enquête met u te bespreken. Wij doen een beroep op u allen, jong en oud, deze enquête in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De Zusterkring houdt na 62 jaar op te bestaan. Dit besluit is genomen vanwege de steeds verder teruglopende opkomst. De resterende middelen in kas worden geschonken aan de wijkkas.
Een hartelijke groet, Mevrouw Baas, namens de kerkrentmeesters.

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.