header6

Zondag 21 mei: deze zondag -tussen de Hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest - wordt ook wel wezenzondag genoemd, naar de uitspraak van Jezus tijdens het laatste avondmaal (‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik zal u een andere Trooster geven, die bij u blijven zal (Joh. 14:16, 18). Verwachtingsvol mogen wij naar de viering van de uitstorting van de Heilige Geest uitzien, met tegelijkertijd het besef dat de Geest bij èn in ons is, wil zijn. Voorganger is ds. A.H.Groen uit Rijsoord.


Zondag 28 mei Pinksteren, gaat voor ds. T. Wegman uit Ouderkerk aan den IJssel. Het Pinksterfeest, een minder bekend maar zeker niet minder hoogtepunt in onze kerkelijke vierdagen, waarin de Goddelijke Drieëenheid tot voltooiing komt: Vader, Zoon en Heilige Geest (= God in ons!).
“Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht”.

De PCD nodigt u uit voor een themamiddag op woensdag 7 juni a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Andreaskerk. Vanaf 13.30 staan koffie en thee klaar. Deze middag hoopt Marian Hagg te komen vertellen over haar leven in West-Afrika en het alfabetiseringswerk dat zij daar mag doen via de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers. Voor deze middag kunt u zich tot uiterlijk 2 juni aanmelden bij Ria Papac. Wanneer u vervoer nodig heeft, laat dit ons dan weten. We hopen velen van u te ontmoeten!
namens de werkgroep ‘Ouderenmiddagen’, Lia Hoogendoorn

Zingen in het Waterwiel: elke 2e zondag van de maand 19.00-19.45 u. Zingen is 2x bidden, wordt wel gezegd! Hoe mooi de Heere God te prijzen en de lof toe te zingen, of je twijfels en vragen in een lied tot uitdrukking te mogen brengen! We nodigen de mensen in Wielwijk uit, met name bewoners van het Waterwiel en de directe woonomgeving. Kom je ook zingen? En misschien kun je mensen die in Wielwijk wonen uitnodigen: het wordt dan een mooi samenzijn! Kom en Zing!
Jos Cirkel, evangelisatie-ouderling

Wij zien terug op een mooi en goed Groot Huisbezoek op achtereenvolgens 2 en 3 mei bij Jaap en Marijke Slager. Gemeenteleden woonachtig in “Dubbeldam Noord” ontmoetten elkaar in huiselijke setting, over twee avonden verdeeld. Nadere kennismaking, ontmoeting en bezinning, met als thema “gemeente zijn met elkaar” . Dit aan de hand van het bekende Bijbelgedeelte uit 1 Korinthe 12: de gemeente als lichaam van Christus. Een tweetal avonden met eenzelfde thema als uitgangspunt, maar door de persoonlijke inbreng van een ieder ook weer heel verschillend.
Het “omzien naar elkaar” blijkt in de praktijk nogal eens weerbarstig en voor verbetering vatbaar. Mooi was het beeld van het anker (symbool voor de hoop) in relatie tot persoonlijk geloof: vasthouden èn vastgehouden worden!

voedselbank dordrecht

Ook voor de maand MEI doet de Voedselbank het verzoek om mee te sparen en in dit geval voor de volgende artikelen: KOFFIE, THEE en SUIKER.
De Voedselbank is ook blij met een gift van alle soorten lang houdbare levensmiddelen (wel graag houdbaarheidsdatum controleren), DE-waardepunten of een financiële bijdrage (via Diaconie – NL05 INGB 0000 3796 85 – ovv Voedselbank) Mogen we weer op uw steun rekenen? 
Bij voorbaat hartelijk dank.
Team Voedselbank Andreaskerk

Voor onze Hervormde wijkgemeente “Rondom de Andreaskerk” in Dordrecht zijn wij op zoek naar een Kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (8 uur per week).

Meer informatie over de vacature kunt u lezen door onderstaande link aan te klikken.

 

De kerkenraad maakt bekend dat de in de kerkenraad van 6 juli vastgestelde profielschetsen van de wijkgemeente en een te beroepen predikant door de voorbereidingscommissie beroepingswerk zijn samengevoegd tot een door de kerkenraad geaccordeerde profielbrief:

 

 

- Zoals u inmiddels hebt kunnen zien is de vloer in de hal en in de gang van de benedenverdieping vervangen. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. We danken u als gemeente voor uw begrip voor het ongemak dat er was tijdens de werkzaamheden. Het ziet er prachtig uit en we kunnen weer jaren vooruit met de nieuwe vloer!

 - Door de coronapandemie zijn we bepaald bij het belang van ventileren. Daarom zullen boven in de kerkzaal de ramen op een kier staan tijdens de dienst. Voor de zalen beneden in de kerk is een adviesbureau gevraagd te kijken welke mogelijkheden er zijn om daar beter te kunnen ventileren. De adviezen kwamen uit op een ventilatiesysteem wat qua prijzen de begroting ver te boven gaan. Deze investering kunnen we niet doen nu de energiekosten (en alle onderhoudskosten) zo enorm gestegen zijn. Daarom is besloten niet te kiezen voor een nieuw aan te leggen ventilatiesysteem. Wel gaan we meer roosters aanbrengen zodat er meer luchtbeweging ontstaat in de zalen.

Dagelijks woord

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.