header6

De 1e fase van de renovatie en modernisering van de kerkzaal zit erop. Nu het schilderwerk is voltooid wordt er gewerkt aan een nieuwe vloer welke vooral zal bijdragen aan een geheel nieuwe en frisse uitstraling van de kerkzaal. Op zondag 21 juli kunt u het resultaat zien en ook plaatsnemen op de nieuwe stoelen. In zomerweken ligt de renovatie dan grotendeels stil en worden de werkzaamheden pas weer eind augustus opgepakt met het plaatsen van het nieuwe podium.
Namens de kerkrentmeesters, Ronald Zwiers

voedselbank dordrecht

 In de vakantieperiode, de maanden JULI en AUGUSTUS, vraagt de Voedselbank om: TANDPASTA, WASMIDDEL, AFWASMIDDEL, LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN.
We hopen dat we in deze maanden iedere week een goed gevulde krat met deze artikelen aan de Voedselbank te mogen overhandigen. Helpt u weer mee om dit voor elkaar te krijgen?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Arine en Janneke

Op zaterdag 21 september hopen we weer een rommel- en boekenmarkt en kledingbeurs te organiseren. Ga je thuis nog opruimen en ontrommelen? Bewaar dan je overbodige spullen voor de rommelmarkt van de Andreaskerk. Nog iets leuks doen op 21 september? Wordt verkoper op de rommelmarkt! Dat is een ervaring waar je nog jaren over napraat. Meer informatie volgt later.

Namens de activiteitencommissie, Kees Verheul

Op dinsdag 3 september hopen wij met velen van u naar Hoedekenskerke in Zeeland te gaan. Na koffie met een Zeeuwse bolus krijgen we uitleg over de diverse klederdrachten. Tijdens de pauze kunt u ze van dichtbij bewonderen. Het diner vindt plaats in Wolphaartsdijk. In de middag maken we dan nog een mooie rondrit en hebben we nog een gezellige theestop. De kosten zijn, als er voldoende mensen mee gaan, € 55,- per persoon! Gaat u mee? Iedereen die zin heeft om mee te gaan is welkom!
U kunt zich opgeven bij Clasien Eichhorn of Rita Kok (zie voor telefoon en rekening : Kerk op Dordt!)

 

Nadat de kerkenraad het voorgenomen besluit heeft genomen dat er geen beletsel is om vrouwelijke voorgangers te ontvangen in de Andreaskerk en het gesprek met de gemeente hierover heeft gevoerd tijdens de informatieavond van 20 februari 2019, is dit onderwerp nogmaals tijdens de gemeenteavond van 24 april 2019. Dit leverde geen reacties op die tot heroverweging aanleiding gaven. De kerkenraad ziet verder dan ook geen belemmering om het besluit uit te voeren. Het besluit zal in principe pas gevolgen hebben per 2021, aangezien het preekrooster voor 2020 al is samengesteld. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het in dit besluit gaat om gastvoorgangers. Bij een eventuele toekomstige vacature voor wijkpredikant zal een nieuwe profielschets gemaakt worden op basis van wat de gemeente dan nodig heeft en overwegingen die dan gemaakt worden.

Richard Kamerling, Scriba

Op 12 februari j.l. is een Alpha-cursus gestart in de Andreaskerk. Deze cursus vindt normaal altijd ’s avonds plaats, maar op verzoek van geïnteresseerde deelnemers is er voor een eerst een cursus overdag, met een lunch als start. We zijn met de vijf deelnemers ruim over de helft van de bijeenkomsten en de lessen over het onderwerp de Heilige Geest vonden plaats in de tuin van de Eikenhof te Dordrecht. Een aantal gemeenteleden bidt op afstand tijdens de cursustijden, anderen helpen mee een gezellige lunch aan te bieden. Geweldig dat dit in onze gemeente kan plaatsvinden! God verandert mensen! De Liefde van onze God, het beeld van wie en hoe Jezus is, en de Heilige Geest/de Trooster, die Zijn vruchten laat ervaren in ons leven (Gal.5:22): wat een genade om je daaraan over te geven! Meer informatie: Peter v.d. Schoor, Marleen Vos en Jos Cirkel

En net als alle andere jaren beloofd het weer een onvergetelijke tijd te worden. Zet de datum vast in je agenda en in die van je ouders. We gaan van vrijdag 12 juli tot en met 14 juli. Iedereen die in de brugklas zit tot en met 15 jaar is van harte welkom! Zit je in groep 8 en ga je volgend jaar naar de brugklas? Ga je dan ook mee? Best spannend natuurlijk, daarom nodigen we je vast uit voor onze laatste ‘normale’ Flash-avond op 22 juni van 19:00-21:00 in de kerk. Kun je vast een beetje wennen aan het gezellige gekke Flash! Meer informatie volgt.

Groet Ewout, Jette, Niels en Rebecca

De wijkkerkrentmeesters vragen uw aandacht voor het volgende:

Per 1 november wijzigen de volgende bankrekeningnummers van kerkbalans, de oudejaarscollecte, en het kerkblad Kerk op Dordt.

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Kerkbalans NL18FVLB0699741882 wordt NL25RABO0373718101

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Oudejaarscollecte NL43FVLB0699543940 wordt NL28RABO0373718144

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Kerk op Dordt NL22FVLB0699643937 wordt NL50RABO0373718136

Uw te ondernemen actie:

- automatische incasso: u hoeft niets te doen, tenzij u niet ons maar uw bank toestemming heeft gegeven om automatisch af te schrijven.
- internet bankieren / periodieke overschrijving: wijzig het bankrekeningnummer.
- per acceptgiro: gooi al uw oude kaarten weg en wacht op een nieuwe acceptgiro.

Voor vragen kunt u bellen met het kerkkantoor op maandag en dinsdag van 09.00 – 12.00 uur, tel.nr. 078-6160007

Het nummer van de wijkkas van de Andreaskerk blijft ongewijzigd: NL05INGB0000379685.

De wijkkerkrentmeesters.

 collectealleVanaf heden zijn er drie mogelijkheden voor het bestellen van collectebonnen

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.