header6

ckia logo

Op dinsdag 11 oktober 2022 hoopt ds. Willem J.J. Glashouwer een lezing te houden met als onderwerp: Gods Verbonden en het Koninkrijk.

Locatie: Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19, 3317 VL Dordrecht. Aanvang om 20:00 uur, vanaf 19.40 is er inloop met koffie. Er is tevens verkoop van producten uit Israël.

M.b.t. het thema:

Er zijn zes eeuwige en onvoorwaardelijke verbonden van God met Israël. Dat begint in Genesis 12 al met Abraham.

buurtlunch 28 8 1 buurtlunch 28 8 2

Dankbaar dat we weer van start konden gaan met de maandelijkse Buurtlunch. We konden lekker buiten in het zonnetje zitten en dachten na over de vrucht van de Geest (Galaten 5).
Dank ook weer aan alle vrijwilligers uit buurt en kerk!

De kerkrentmeesters willen u nogmaals bedanken voor de giften die zijn toegezegd voor dit jaar. We zien dat de giften per lid dit jaar omhoog zijn gegaan ten opzichte van de vorige jaren. Helaas is het wel zo dat er minder leden zijn, waardoor de totale toezegging minder is dan vorig jaar en minder dan begroot.

We merken dat de kosten stijgen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud en de energiekosten. Deze kosten vallen hoger uit dan verwacht. Omdat dus aan de ene kant de toezeggingen lager uitvallen en de kosten aan de andere kant hoger, zult u begrijpen dat we extra blij zijn met alle toezeggingen die zijn gedaan. We hebben ze hard nodig.

Eerder dit jaar is er een oproep gedaan voor BHV-ers, omdat we zijn bezig met het actualiseren van het ontruimingsplan voor de Andreaskerk. We zijn op zoek naar gemeenteleden met een BHV certificering zodat we deze kunnen registreren in het ontruimingsplan. Mocht er een ontruiming moeten plaatsvinden willen we een beroep doen op deze BHV-ers. Ook willen we het ontruimingsplan eens met deze groep BHV-ers tegen het licht houden om eventuele zwakke plekken of onduidelijkheden te verbeteren. We hebben gelukkig al een aantal aanmeldingen ontvangen, maar kunnen nog meer hulp gebruiken. Mocht u BHV-er zijn en mee willen denken, horen we dit graag. Aanmelden van via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteopbouw: een nieuw onderdeel binnen onze kerkenraad en gemeente (m.i.v. januari 2022), vertegenwoordigd en ingevuld door één ouderling Gemeenteopbouw. Er is bewust gekozen voor de naam Gemeenteopbouw i.p.v. Vorming en Toerusting. Naast vorming en toerusting van de gemeente vragen de volgende onderdelen aandacht en coördinatie:
- ondersteuning van groeps- en teamprocessen
- afstemming van activiteiten en ontwikkelingen in het kader van samenhang en opbouw van de gemeente.
- zorgdragen voor de vrijwilligers (horen, zien, erkennen en waarderen).

ckia logo
De vroege christenen (christen -Jood en heidenchristen) in de eerste drie eeuwen waren Chiliast. Dit betekent dat zij geloofden in en uitzagen naar een letterlijk toekomstig Messiaans Rijk, een duizendjarig Rijk/ het Vrederijk. Binnen de kerken hebben we hier soms moeite mee en horen we hier niet zoveel over. Spreken we met betrekking tot het Messiaanse Rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (het  nieuwe Jeruzalem) over dezelfde tijdsperiode? Onze kerkorde belijdt in art. 1.1.: “..... een kerk te zijn, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God”. Leven christenen met de zelfde verwachting als de Joden t.a.v. het komende Koninkrijk van God? Waarom is het verwachtingsvolle uitzien naar de komst van de Messias (Jezus) en Zijn Rijk voor de gelovige van zoveel betekenis?

 

voedselbank dordrecht

De Voedselbank vraagt om in de maand september met elkaar te sparen voor: soep in blik/pak/zak (graag ook zonder varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels. Maar de Voedselbank is zeker niet minder blij met een gift van DE-waardepunten en alle soorten lang houdbare levensmiddelen (wel graag houdbaarheidsdatum controleren). Uw hulp is en blijft hard nodig. Mogen wij op u rekenen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Team voedselbank Andreaskerk

De kerkenraad maakt bekend dat de in de kerkenraad van 6 juli vastgestelde profielschetsen van de wijkgemeente en een te beroepen predikant door de voorbereidingscommissie beroepingswerk zijn samengevoegd tot een door de kerkenraad geaccordeerde profielbrief:

 

 

Dagelijks woord

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.