header6

Voor onze Hervormde wijkgemeente “Rondom de Andreaskerk” in Dordrecht zijn wij op zoek naar een enthousiaste musicus (gemiddeld 4 uur per week).

Meer informatie over de functie en onze gemeente kunt u vinden in het volgende document:  

Bestanden:
Information
Aangemaakt 2018-11-08 11:59:29
Gewijzigd
Versie:
Grootte 53.58 KB
Systeem
Downloads 25

 

De gemeentereis naar Albis gaat door! We hopen dat jongeren én volwassenen mee gaan. Waarom? Het is een bijzondere ervaring een nog jonge gemeente te ontmoeten, in een omgeving waar moeilijk vooruitgang is te boeken. Waar het geloof in Jezus volwassenen en kinderen blij en dankbaar maakt, omdat er hoop ontstaan is. En deze mensen zijn zó blij ons te verwelkomen om samen te bidden en te zingen in hún kerk, tot eer van God.

ckia logo
Wie bij het openen van de Shabbat op vrijdagavond op het tempelplein bij de Klaagmuur (Kotel) komt ziet mensen bidden, vrolijk zingen en dansen. Het is één groot feest! Als je aan een gelovige Jood/ Jodin vraagt om de reden van deze vreugde, antwoorden zij: morgen mogen we ‘de Bruid’ (als een Koningin) ontmoeten! Wat was Gods doel met het instellen van het Shabbatsgebod op de Sinaï? Hoe gaf Jezus inhoud aan de Shabbat tijdens Zijn leven op aarde? Is Jezus op de Shabbat of op zondag opgestaan? Hoe viert een gelovig Joods gezin het begin van de Shabbat op vrijdagavond? Waar ziet de Shabbat op vooruit?

De wijkkerkrentmeesters vragen uw aandacht voor het volgende:

Per 1 november wijzigen de volgende bankrekeningnummers van kerkbalans, de oudejaarscollecte, en het kerkblad Kerk op Dordt.

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Kerkbalans NL18FVLB0699741882 wordt NL25RABO0373718101

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Oudejaarscollecte NL43FVLB0699543940 wordt NL28RABO0373718144

CvK Hervormde Gemeente Dordrecht inz. Kerk op Dordt NL22FVLB0699643937 wordt NL50RABO0373718136

Uw te ondernemen actie:

- automatische incasso: u hoeft niets te doen, tenzij u niet ons maar uw bank toestemming heeft gegeven om automatisch af te schrijven.
- internet bankieren / periodieke overschrijving: wijzig het bankrekeningnummer.
- per acceptgiro: gooi al uw oude kaarten weg en wacht op een nieuwe acceptgiro.

Voor vragen kunt u bellen met het kerkkantoor op maandag en dinsdag van 09.00 – 12.00 uur, tel.nr. 078-6160007

Het nummer van de wijkkas van de Andreaskerk blijft ongewijzigd: NL05INGB0000379685.

De wijkkerkrentmeesters.

Door het ziekteverlof van onze wijkpredikant is het verzoek gedaan aan het Ministerie van predikanten van Hervormd Dordrecht om een consulent aan onze gemeente te verbinden. Wanneer een predikant 2 maanden verhinderd is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten schrijft de kerkorde voor dat dit verzoek gedaan wordt. Ds. Paul Wansink, predikant van de Grote kerk gemeente, is als consulent nu verbonden aan onze wijkgemeente.

albis oktober 2018

Op 6 oktober vertrokken 5 leden van de “Commissie Albis” naar Debrecen (Hongarije) om van daaruit een bezoek te brengen aan de Roma gemeenschap in Albis (Roemenië). Het doel van onze reis was de contacten met de gemeente in Albis te onderhouden, met name met de naschoolse opvang, welke gefinancierd wordt door onze wijkgemeente. Verder het bespreken van onze wens om eind april 2019 een soortgelijke reis te maken met een groep gemeenteleden.

Graag wil ik, mede namens Barbera, iedereen bedanken voor alle betrokkenheid en medeleven die u zo hartverwarmend aan ons toont. De kleine Van Schaikjes ontcijferen inmiddels moeiteloos elk handschrift en lezen de kaarten die u stuurt hardop aan ons voor. Het is confronterend om niet te kunnen werken en buiten spel te staan, maar juist nu leer ik iedere dag om aan God genoeg te hebben. Ik zie ernaar uit weer in uw midden te zijn en het ambt weer actief te kunnen vervullen. Tussen wat ik wil en wat ik kan zit op dit moment echter nog een heel verschil. Ik wil u ook een lied van Huub Oosterhuis doorgeven, dat in deze periode veel voor mij betekent. Het is als lied 925 opgenomen in het nieuwe liedboek.
'Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.'

Een hartelijke groet,
ds. Jasper van Schaik

Op 29 september hebben we een kledingbeurs georganiseerd. De netto-opbrengst heeft het mooie bedrag van € 960,25 opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan de stichting Beschermde Wieg. Deze stichting helpt zwangere vrouwen als zij de baby niet willen, kunnen of mogen behouden of als ze zonder hulp of anoniem moeten bevallen. Ook namens deze stichting danken we alle gevers van kleding en iedereen die ons heeft geholpen.

Gerda, Josina, Marijke en Ineke

Vanaf 5 september hopen we weer met Opgewekt Verder van start te gaan: elke woensdag van 19.30u – 20.15u in de Lydiazaal, onderin de Andreaskerk. We lezen een stukje uit de bijbel, delen met elkaar over dit woord, of over dingen uit ons leven, we zingen een paar liederen en gaan bidden, zacht of hardop. Daarna sluiten we met een paar liederen af. Kom bidden, het is zo nodig!

Namens de kerkenraad laat ik u weten dat onze wijkpredikant Jasper van Schaik zijn werkzaamheden als predikant tijdelijk onderbreekt. De huisarts heeft hem geadviseerd een time-out te nemen in de komende drie maanden. Ds. Van Schaik is daarom vanaf 21 augustus vrijgesteld van zijn werkzaamheden in onze gemeente.

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.