header6

Beste gemeenteleden van de Andreaskerk,

Droef of blij?
Het niet samen zingen, het je moeten inschrijven om naar de kerk te mogen komen, het in drie sessies met onderling afstand houden vieren van het Heilig Avondmaal ... Het is zo anders als we graag zouden willen. Velen van ons ervaren de aanpassingen in onze erediensten en in ons gemeente-zijn als een beproeving. En ook in onze gemeente verschillen de meningen over of we te voorzichtig zijn of dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn.


Tegelijkertijd is er dankbaarheid dat Gods werk In deze wereld zich niet laat stoppen, dat de erediensten doorgaan, digitaal en fysiek, de gemeente gul haar gaven blijft geven, het omzien naar elkaar op welke wijze dan ook invulling blijft krijgen, het pionierswerk in Wielwijk zich wonderlijk mooi ontwikkelt, er weer kinderen gedoopt worden, een ambtsdrager is bevestigd, we brood en wijn hebben gedeeld, de jeugd op nieuwe manieren betrokken wordt bij het kerk-zijn, we weer hard-op met elkaar het Onze Vader bidden...
Wat voert bij ons de boventoon? Het droeve van de beproeving? Of het blije van de dankbaarheid? Misschien kunnen we beide emoties er tegelijk laten zijn. Belangrijk is dat we onze gemeenschap blijven opbouwen. In het kader van gemeenschapsvorming schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen simpelweg: ‘ Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft (Rom. ​12:15). ‘ Blijdschap en verdriet mogen in de gemeente van Christus allebei de ruimte krijgen. Het gaat om dat kleine woordje ‘met’. Wees blij met, heb verdriet met. ‘Samen zijn we immers één lichaam in Christus (Rom 12: 4).’ Gedeelde vreugde is altijd meer. En gedeelde smart is zachter en beter te dragen. Laten we blij en verdrietig tegelijk zijn, maar laten we het vooral met en voor elkaar zijn. Dan leeft Christus in ons en wij in Hem.


Pastorale zorg
De kerkenraad van onze wijkgemeente kent 10 pastorale ouderlingen, die elk een eigen sectie hebben. De reguliere pastorale zorg is primair bij hen, onze predikant en pastoraal werker neergelegd. Dit betreft zowel de actief meelevende gemeenteleden als de meer ‘administratieve’ leden die in onze wijkgemeente wonen, maar los(ser) van de kerk zijn geraakt. Helaas hebben we al enige tijd een aantal vacatures voor pastoraal ouderling die we niet ingevuld krijgen. Tegelijkertijd zien we wel dat er breed in onze gemeente invulling wordt gegeven aan het omzien naar elkaar, bijvoorbeeld vanuit de PCD, gesprekskringen, jeugdwerk, via de voedselbank, evangelisatiewerk, diaconie als ook ‘ongeorganiseerd’ door gemeenteleden onderling. De kerkenraad is van plan te onderzoeken hoe we met het oog op alle bovenstaande aspecten zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan onze pastorale opdracht. Daarbij stellen we uw mening en ideeën zeer op prijs. Na de zomervakantie zal een commissie vanuit de kerkenraad u een enquete sturen om uw gewaardeerde input te verzamelen. In aansluiting daarop organiseren we dit najaar een gemeenteavond waarin we u willen meenemen in en horen over de uitkomsten, inzichten, voornemens en vervolgstappen die dat oplevert.


Pioniersplek
Zoals u weet is begin dit jaar Peter van der Schoor bevestigd als ouderling-pionier. Het laatste nieuws is dat de unieke kans zich aandiende om een ruimte in het voormalige speeltuingebouw aan de Piet Heynstraat 1 in Wielwijk te huren voor een heel schappelijke prijs. Daarvoor is vooruitlopend op het dit najaar te formaliseren traject groen licht gegeven, zodat vanaf augustus de locatie gereed gemaakt kan worden. De naam van de pioniersplek wordt ‘De andere boeg’. Ook over de pioniersplek ontvangt u tijdens de gemeenteavond dit najaar nadere informatie.


Startdag zaterdag 19 september
Helaas heeft de activiteitencommissie in goed overleg met het moderamen moeten besluiten om de startdag op zaterdag 19 september af te gelasten. Met de nodige vindingrijkheid had de activiteitencommissie vanwege corona al een alternatief programma ontworpen. Helaas voelen we ons vanwege de recente ontwikkelingen rondom corona niet vrij en veilig genoeg om de startdag door te laten gaan.


Tenslotte
Mocht u -in het bijzonder gezien de buitengewone omstandigheden waarop we ons gemeente-zijn momenteel moeten vormgeven- behoefte hebben aan een gesprek over de keuzes die we als gemeente maken, of daar suggesties voor hebben, dan horen we dat graag van u. U kunt dat kenbaar maken bij de scriba via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Met hartelijke groet namens de Kerkenraad,
Wim van der Kruijff - voorzitter
Jasper van Schaik - predikant

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.