header6

Meer en meer zien we het maatschappelijk leven stil vallen. Na een onwezenlijk weekend met overvolle supermarkten op zaterdag gevolgd door een onbestemde zondag staan we nu voor de noodgedwongen uitdaging voorlopig de dagen anders in te gaan vullen. Voor sommigen is het de vraag: hoe geven we invulling aan het gezinsleven, wanneer ons gezin ook leer- en werkplek wordt? Voor een ander: hoe zal ik deze ‘eenzaamheid 2.0’ doorleven? Voor anderen: hoe ga ik mijn werk volhouden, als er een nog zwaarder beroep op mij wordt gedaan? Of heb ik volgende week mijn baan nog?

Als christelijke gemeente rondom de Andreaskerk vragen we ons af op welke manier we in deze tijd het gemeente-zijn kunnen beleven. We bevinden ons midden in de veertigdagentijd. Het zijn weken waarin we worden opgeroepen tot inkeer en reflectie, vanwege de weg die Jezus Christus op aarde ging en die hem aan het kruis op Golgotha bracht. Vanuit het verre verleden is deze periode een tijd van vasten. Door zich te onthouden van eten en drinken werd men ontvankelijk voor het hemelse manna van het evangelie. Of zoals de Heer het zelf zei, toen hij na veertig dagen in de woestijn door de duivel op de proef werd gesteld: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’

Vreemd genoeg kan, door de actuele dreiging van het Coronavirus, vandaag geen mens zich nog aan de verplichting tot (sociale) onthouding onttrekken. Los van de praktische uitdagingen waar de huidige situatie ons voor stelt, stemt dit tot nadenken en reflectie.

Als gelovigen kunnen we niet anders dan onszelf afvragen hoe wij hierdoor inniger aan Christus verbonden raken. Hoe verhouden de offers die wij nu moeten brengen, zich tot het offer van Zijn leven? Hoe worden onze ogen geopend voor de nood van de wereld en het leed van mensen, dat Christus op zich heeft genomen, en waarin Hij met ons is tot aan de voltooiing van de wereld? En hoe kunnen wij de nabijheid met anderen beoefenen? Hoe kunnen we Gods liefde beantwoorden?

Wanneer wij zulke vragen daadwerkelijk doorleven, zal de kerk als geheel en iedere afzonderlijke gemeente erdoor worden opgebouwd. In dit perspectief schept de kerkelijke onthouding waartoe we zijn genoodzaakt een unieke gelegenheid voor geestelijke groei en diepere verbondenheid met elkaar en God.

Naar aanleiding van allerlei initiatieven die door lokale gemeentes worden genomen, schreef ds. René de Reuver (scriba PKN): ‘naast alle zorg en onzekerheid over het virus zien we hoe Gods Geest altijd wel weer wegen vindt waarlangs onze voet kan gaan.’ Laten we in deze geest ook als gemeente rondom de Andreaskerk met elkaar blijven optrekken. Open voor de mogelijkheden die zich aandienen en met inzet van onze creativiteit.

Hartelijke groet, 

Namens de kerkenraad,

Ds. W.J. (Jasper) van Schaik

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.