header6

De eredienst van zondag 20 januari kende een moment dat voor velen bijzonder was. Allereerst voor de ambtsdragers die afscheid namen, Arjen de Meer, Rita Kok en Suzan Ouwerkerk. Hun ambtstermijn is verstreken. De kerkorde van de PKN regelt dat de eerste ambtstermijn in de regel 4 jaar is.

Dat is belangrijk om te weten wanneer je voor het eerst gevraagd wordt om ambtsdrager te worden. Zonder dat dit enige verplichting geeft aan anderen, is het wel zo dat het merendeel van de ambtsdragers in de Andreaskerk graag “ja” zegt tegen een volgende ambtsperiode. Dit is ook het geval geweest bij Arjen, Suzan en Rita. Vele en vele jaren hebben zij zich als ambtsdrager ingezet voor de wijkgemeente Rondom de Andreaskerk en voor de Hervormde Gemeente Dordrecht. Het aandachtsgebied vanuit het ambt was divers. Ouderling(kerkrentmeester), jeugdouderling en diaken maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gemeente te dienen was er. Werk, en daarmee tijd, is besteed tot opbouw van het lichaam van Christus. Dank, ook vanaf deze plaats, voor de inzet en de liefde waarmee jullie de dienst in Christus’ kerk hebben vervuld. Bijzonder was het ook voor onze gastvoorganger ds. Eric Bouter. Hij was zelf in de jaren negentig ouderling in de Andreaskerk. Hij zag dus, in die periode, de nu nieuwe ambtsdragers: Leendert Romijn, Desirée van Ankeren en Klarinda Eichhorn opgroeien in de Andreaskerk. Fijn dat hij de bereidheid had en in de gelegenheid was om de dienst te leiden. Samen met de ambtsdragers die herbevestigd zijn: Leendert Korteweg, Ingrid Vis en Koen Hoogendoorn wensen we de nieuwe ambtsdragers toe dat zij hun ambtswerk mogen doen in dienstbaarheid en eraan bijdragen om de eenheid binnen de gemeente te bewaren. Het is bijzonder voor jullie persoonlijk, om als ambtsdrager te worden (her)bevestigd máár zeker ook voor de wijkkerkenraad en de wijkgemeente. In het afgelopen jaar is er regelmatig aandacht geweest om de vacatures te vervullen. Er zijn vele gesprekjes gevoerd met gemeenteleden en de kerkenraad is dankbaar en blij dat de vacatures nu zijn vervuld zodat het werk door kan gaan. Bijzonder was het ook dat onze pastoraal werker, Gea de Kwant-van der Vlist in de bediening van het pastoraat is ingeleid. Als pastoraal werker heeft zij een bijzondere taak met de aandacht voor de ouderen in onze gemeente. En zij heeft in de afgelopen weken al met veel mensen kennisgemaakt. Bijzonder voor u als gemeentelid om de dienst mee te maken of om ernaar te luisteren. Onze voorganger had een overdenking aan de hand van 2 Korintiërs 1: 24 “wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde” Voor alle ambtsdragers, de pastoraal werker en voor de gemeenteleden zeker een onderwerp waarover nagepraat kan worden. Misschien wel bij de gesprekskringen, bij Follow me (next) of binnen de kerkenraad.

Jaap Slager

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.