header6

Zoals in het vorige kerkblad beloofd volgt hieronder de berichtgeving over het concept beleidsplan 2018-2022 zoals dat tijdens de gemeenteavond van 11 april 2018 aan de orde is gekomen.

Ds. Van Schaik liep met ons het concept beleidsplan 2018-2022 door. Daarbij wees hij erop dat ervoor gekozen is om te concentreren op vier aandachtsgebieden, namelijk: eredienst en muziek, jeugd, zorgzame kerk en vorming en toerusting. Per aandachtsgebied zijn vragen opgesteld waarvan het de bedoeling is dat daar in de komende vier jaar antwoorden op geformuleerd worden. Procedureel is het de bedoeling om ieder jaar voor het begin van het kerkelijk seizoen een jaarplan te maken met daarin de vragen waaraan dat jaar gewerkt zal gaan worden.

Ten aanzien van ‘eredienst en muziek’ wees ds. Van Schaik erop dat het de bedoeling is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de muziek in de eredienst en dat gekeken zal worden of het aanstellen van een kerkmusicus gewenst en haalbaar is. Wat betreft het aandachtsgebied ‘Jeugd’ werd aangegeven dat we de jeugd meer bij de eredienst willen betrekken en dat er een duurzame verbinding zou moeten worden gevonden tussen de jeugd onderling en de jeugd en de gemeente. Toerusting van ouders in de opvoeding werd ook als belangrijk opgemerkt.
Diaken Erwin Ista gaf toelichting op het aandachtsgebied, ‘zorgzame kerk’, waarbij hij wees op de noodzaak om eerst vast te stellen op welke terreinen de Andreaskerk een rol wil spelen in zorgzame kerk binnen en buiten de gemeente, om daarna te kijken wat goed gaat en wat beter kan.

Tenslotte ging ds. Van Schaik nog in op het aandachtsgebied ‘vorming en toerusting’. Hij gaf aan dat dit aandachtsgebied eigenlijk de andere aandachtsgebieden samenvoegt. De bedoeling is om een brede commissie ‘Vorming en toerusting’ samen te stellen die vanuit de aandachtsgebieden de benodigde vorming en toerusting biedt.

Uiteraard was het mogelijk om naar aanleiding van het concept beleidsplan nog vragen te stellen door de aanwezigen. Daar werd gebruik van gemaakt. Zo werd, onder andere, de vraag gesteld of er in de komende beleidsperiode ook nagedacht wordt over het thema homoseksualiteit en of er voor wat betreft het thema jeugd ook nagedacht over het benoemen van een jeugdwerker? Ten aanzien van deze vragen is aangegeven dat deze meegenomen zouden worden.
Richard Kamerling, scriba

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.