header6

Afgelopen 11 april was er weer de jaarlijkse gemeenteavond in de Andreaskerk. De avond mocht de belangstelling genieten van zo’n 80 mensen. Verschillende onderwerpen die de wijkgemeente rondom de Andreaskerk aangaan zijn aan de orde gekomen en ds. Jasper van Schaik mocht bovendien verslag doen van zijn studiereis naar Israël.

De avond werd geopend door ds. Van Schaik met het voorlezen van en een meditatie over Psalm 87, welke ook samen werd gezongen. In de meditatie over deze psalm sloot ds. Van Schaik aan bij zijn studiereis naar Israël. Hij wees op de Heilige Grafkerk die op Golgotha is gebouwd en waar hij iemand sprak die aangaf dat een bezoek aan deze plek is als het terugkeren naar je geboortehuis. Het terugkeren naar je geboortehuis is iets waar iedereen wel een beeld bij heeft. Ds. Van Schaik wees erop dat Gods Zegen ook altijd naar Hem terugkeert. In Psalm 87 wordt gezegd dat alle volken hun oorsprong vinden in Jeruzalem. De volken zullen allen God ook weer in Jeruzalem prijzen!

Vervolgens werden de verschillende onderwerpen die op de agenda stonden opgepakt, te beginnen met het vertrek van de pastoraal werker. De gelegenheid werd geboden om vragen hierover te stellen. Met name het feit dat er geen afscheid was wordt als een gemis ervaren. Ook had men eerder betrokken willen zijn, zodat er biddend om deze situatie gestaan had kunnen worden. Voorzitter, Jaap Slager, reageerde hierop dat wij als kerkenraad ook ongemak hebben gehad met de ontstane situatie, maar dat de afspraken zo zijn gemaakt in wederzijds goed overleg. Ook gaf hij aan dat het voor de individuele gemeenteleden natuurlijk mogelijk is om een bedankje te sturen.

Hierna werd verder gegaan met de wijkfinanciën. Jaap Paauwe gaf als kerkrentmeester inzicht in de uitgaven en inkomsten van de wijkgemeente over 2017 en toelichting daarop. Het beeld dat hij schetste was positief.
Vervolgens gaf Peter Bijl, als kerkmeester, aan welke zaken gedaan zijn aan onderhoud van het kerkgebouw en welke in 2018 op de planning staan. Zo is de bestrating gedaan en het buiten schilderwerk. Op de planning staat, onder meer, het vervangen van de vouwwand in de wijkzaal.

Het concept beleidsplan 2018-2022 is daarop uitvoering aan de orde geweest. In het volgende kerkblad volgt daarover de berichtgeving.

De avond werd afgesloten met een verslag van ds. Van Schaik van zijn Israëlreis. Het was een inspirerend verslag dat werd opgehangen aan het begrip ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’, zoals dat in de Kerkorde staat geformuleerd. Het doel van de reis was enerzijds het onderzoeken wat de onopgeefbare verbondenheid met Israël inhoudt en anderzijds het gestalte geven aan de onopgeefbare en meervoudige verbondenheid tussen Kerk, Israel en Palestijnen. Hiertoe zijn er gesprekken gevoerd met zowel Rabbi’s, Messias belijdende Joden en Palestijnse Christenen. Eén van de conclusies was dat er in kerkelijk Nederland te eenzijdig over Israël en het Israëlisch-Palestijnse conflict gedacht wordt en dat daar kritisch naar gekeken moet worden.
Ds. Van Schaik heeft ook nog een sub-onderzoek gedaan naar de betekenis van heilige plaatsen. In dat kader wees hij op de in- en uitsluiting van groepen die plaatsvindt rondom heilige plaatsen. Als voorbeeld wees hij op de Heilige Grafkerk waar iedere denominatie een eigen deel van de kerk heeft. Hij concludeerde dat er meer aandacht voor de betekenis van het land Israël en heilige plaatsen voor het christelijk geloof zou moeten komen.
J.R. Kamerling, Scriba

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.