header6

Zoals gebruikelijk wordt in de eerste vergadering van het nieuwe jaar in de kerkenraad het moderamen benoemd en wordt de lijst van afgevaardigden vastgesteld. Het gaat dan over een taakverdeling waar u als gemeentelid weinig of niet mee te maken heeft maar wat wel geregeld moet zijn.

Vandaar nu eens een opsomming van de taken die binnen de kerkenraad verdeeld worden: Er zijn 2 vertegenwoordigers naar de Algemene Kerkenraad, er is een vertegenwoordiger naar het College van Kerkrentmeesters, naar het College van Diakenen, naar de Classis en naar de Stichting Andreaskerk. Het is natuurlijk ook handig om plaatsvervangers te regelen. Onze wijkpredikant neemt, namens het ministerie van predikanten, deel aan de Algemene Kerkenraad. Er zijn drie kerkenraadsleden die diensten doen bij de Prot. Zorggroep Crabbehoff. Er zijn 2 leden die de kascontrole doen, er zijn diverse kerkenraadsleden die contactpersoon zijn voor de verschillende geledingen binnen onze wijkgemeente zoals PCD, Zendingscommissie en de commissie Kerk en Israël. Natuurlijk moeten we ook de notulist van de kerkenraad niet vergeten. Telt u zelf maar op hoeveel taken er verdeeld worden. Het is gemeentewerk; samen met allen die lid zijn van de wijkgemeente Rondom de Andreaskerk invulling geven aan de diverse taken. Het is misschien goed om te weten dat er elke zondag zo’n 26 gemeenteleden actief zijn om er voor te zorgen dat de zondagse erediensten er kunnen zijn. Daarbij horen ook de mensen van de mediacommissie en kerkomroep, de organist, de koster, de leiding van de oppas en de kindernevendienst , de collectanten, de bloemendienst, de autodienst, de gebedsgroep. Met elkaar gemeente zijn, wat is dat fijn! Daarnaast is het goed om te weten dat als voorzitter van de kerkenraad is benoemd, Jaap Slager en als 1e scriba Richard Kamerling.
Jaap Slager, voorz. kerkenraad

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.