header6

Zoals al eerder gemeld zijn er plannen om groot onderhoud uit te voeren in de kerkzaal. Deze plannen gaan steeds concretere vormen aannemen en zijn inmiddels voorgelegd aan de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Door beiden zijn de plannen positief ontvangen.

gea de kwant

Ik wil me hierbij voorstellen als de nieuwe pastoraal werker. Ik ben Gea de Kwant-van der Vlist. Ik ben getrouwd met John. Wij hebben vijf kinderen. Ik heb theologie gestudeerd en doe nu de opleiding contextueel pastoraat bij Koinonia. Ik ben met vreugde lid van de Andreaskerk. Wij zitten gewoonlijk in het achterste deel van het middenvak. Ik zie ernaar uit om de ouderen van de gemeente te bezoeken. Op 1 januari hoop ik te beginnen. Hebt u behoefte aan contact met mij, belt u me gerust op of mailt u naar me (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U mag me ook in de kerk aanspreken.

Tot ziens, Gea de Kwant

In de oktober vergadering heeft de kerkenraad onder leiding van ds. Dick Looijen met elkaar een verkennend gesprek gevoerd over het uitnodigen van vrouwelijke predikanten in de Andreaskerk om een dienst te leiden als gastpredikant. Het gesprek hierover is gevoerd omdat in onze kerk de drie ambten van ouderling, diaken en predikant gezamenlijk de gemeente besturen. Vanuit kerkordelijk perspectief staan alle ambten open voor mannen en vrouwen. Er is geen rangorde tussen de ambten.

Vanuit het moderamen is er regelmatig contact met onze wijkpredikant. In samenspraak met de arbo arts is ds. Jasper van Schaik vorige week gestart met een aantal activiteiten in het kader van zijn
re-integratie op weg naar een volledige terugkeer in het gemeentewerk. U dient er rekening mee houden dat deze activiteiten de komende maanden nog niet zichtbaar zijn voor u als gemeente. Er dient zorgvuldig om te worden gegaan met de opbouw van de activiteiten.

Voor urgente pastorale zaken kunt u contact opnemen met ouderling Jan Cirkel, telefoon 06-43434283. Hij kan u ook helpen indien u, om welke reden dan ook, een predikant nodig heeft. U kunt natuurlijk ook contact op nemen met uw eigen wijkouderling.

kerstpakkettenactie 2016

Op zaterdag 15 december 2018 houdt de diaconie zoals elk jaar een kerstpakkettenactie, in samenwerking met het Sociaal Wijkteam Wielwijk. Ook dit jaar zijn er Wielwijkers die we blij willen maken met een kerstpakket. De nieuwe lijst met adressen wordt aangeleverd door het Sociaal Wijkteam. De lijst wordt aangevuld met enkele adressen uit onze eigen wijkgemeente.

Een klein verhaal over grote dingen…een juf vertelt: Tingelingeling, daar gaat de bel…iedereen naar zijn eigen plek! We beginnen met Bijbelles en gebed, dan huiswerk maken onder begeleiding. Dat gaat allemaal niet vanzelf; het is een hele klus, want de meeste kinderen zijn onderontwikkeld. Omdat we werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen, zijn er ook speciale lessen om de ontwikkeling op te krikken.

Op woensdag 19 december a.s. hopen we onze jaarlijkse kerstviering te houden met de ouderen van de gemeente. Met muziek, liederen en overdenkingen zullen we stilstaan bij de geboorte van Christus. U krijgt tevens een heerlijke lunch (broodmaaltijd) aangeboden. De bijeenkomst start officieel om 11.00 uur, maar vanaf 10.30 uur bent u al welkom. Rond 14.00 uur hopen we af te ronden. Voor deze bijeenkomst kunt u zich uiterlijk op 9 december aanmelden bij Marijke Slager. Ook kunt u aan haar doorgeven wanneer u vervoer nodig heeft.

We hopen velen van u te ontmoeten! De PCD-commissie

voedselbank dordrecht

 

In de feestmaand DECEMBER wordt er door de Voedselbank gevraagd om met elkaar te sparen voor: HOUDBAAR BROODBELEG (hierbij wordt gedacht aan bijv. kokosbrood, (appel-)stroop en broodstrooisels) GEEN KAAS OF WORST en NIET IN GLAS. Helpt u weer mee? De gebruikers van de Voedselbank, maar ook wij, zijn u daar in ieder geval heel dankbaar voor. De Voedselbank wenst u nu reeds u een fijne en gezellige maand december toe.

Arine en Janneke

Kerstknd 2018
Ook dit jaar zullen we gedurende de adventzondagen toeleven naar kerst. Dit jaar doen we dit doormiddel van drie verschillende profeten die uitzien naar een mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar Zijn volk.

12 december 2018

Je/u kunt nog mee met de gemeentereis naar Albis: Er gaan al 17 gemeenteleden mee, en het aantal deelnemers is op 20 personen gesteld! Opgeven kan tot 24 december a.s. bij Klarinda Eichhorn. Ga mee en doe onvergetelijke ervaringen op! 

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.