header6

Als kerkenraad hebben we in het beleidsplan vastgelegd dat het onze wens is om de muziek in de eredienst te verbreden. Tijdens de dienst van 24 maart jl. hebben we als gemeente muzikaal kennis kunnen maken met Arjan Dekkers, beoogd musicus binnen onze wijkgemeente. Na deze dienst, hebben we als sollicitatiecommissie aan de kerkenraad voorgesteld om Arjan te benoemen. We zijn blij u te melden dat de kerkenraad in de vergadering van april dit advies heeft overgenomen en dat Arjan vanaf juni zijn taak als musicus op zich neemt. Naast het begeleiden en coachen van onze amateurmusici en onze band “Be Blessed”, zal Arjan ook zijn bijdrage leveren in de begeleiding van de liederen tijdens de erediensten. Vanaf deze plaats heten we Arjan van harte welkom als musicus in onze gemeente en zien uit naar een fijne en gezegende muzikale samenwerking.

Erwin Ista, namens de sollicitatiecommissie

Zoals iedere twee jaar aan de orde zal ook per D.V. 1 januari 2020 de helft van de kerkenraad van de Andreaskerk aftredend, dan wel herkiesbaar zijn. We zijn blij dat een deel van de herkiesbare ambtsdragers heeft aangegeven dat zij zich graag nog een volgende termijn beschikbaar stellen. Anderen hebben om persoonlijke redenen aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Samen met de ambtsdragers die hun ambtstermijn van 12 jaar helemaal vol gemaakt hebben, maakt dat dat er een groot aantal ambtsdragers afscheid neemt en er een even groot aantal vacatures is.

De 18 deelnemers aan de reis naar Albis – Roemenië zien terug op een bijzondere reis. De ontmoetingen met de werkers en gemeente van Albis en zeker die met de Roma-kinderen hebben grote indruk gemaakt. Het was fijn om de dienst bij te wonen waarin samen werd gezongen en waar onze wijkpredikant ook deels in voorging. Een bezoek aan de buitenschoolse opvang liet ons zien dat de huidige lerares met veel liefde, kunde en enthousiasme dagelijks werkt voor en met de 12 kinderen die het After School Program bezoeken.

Op 21 september hopen we in en rondom de Andreaskerk weer een rommelmarkt, kledingbeurs en boekenmarkt te organiseren. Noteer deze datum in uw (digitale) agenda! Gaat u, uw garderobe, zolder of schuur nog opruimen? Bewaar dan voor de rommelmarkt uw overbodige spullen. Hartelijk dank alvast. Meer informatie over de rommelmarkt volgt later.

Namens de activiteitencommissie, Kees Verheul

voedselbank dordrecht

Voor de maand MEI wordt er door de Voedselbank gevraagd om met elkaar te sparen voor de volgende producten: KOFFIE, THEE en SUIKER. Helpt u weer mee om goed gevulde kratten aan de Voedselbank te kunnen overhandigen? De gebruikers van de Voedselbank zullen u er zonder meer erg dankbaar voor zijn. Daarvoor danken we u al bij voorbaat.

Arine en Janneke

Tijdens de gemeenteavond zijn de plannen nogmaals gepresenteerd en toegelicht waarbij nu ook al meer gezegd kon worden over de planning van de werkzaamheden. Hoewel op dit moment nog niet echt definitief verwachten we de aanvang van de werkzaamheden in juni. De ramen in de achterwand zullen dan vervangen worden en met het schilderwerk wordt dan een begin gemaakt. In aansluiting op deze werkzaamheden volgt dan eind juli het plaatsen van de nieuwe vloer. Gedurende deze werkzaamheden zullen we 3 zondagen uitwijken voor de diensten naar een ander kerkgebouw. U gaat daar binnenkort natuurlijk meer over horen. In de maanden augustus en september is de aandacht dan gericht op de bouw van het podium en de vormgeving van het nieuwe liturgisch centrum. Achter de schermen zijn vele gemeenteleden betrokken bij dit grote onderhouds- en renovatieproject. Met elkaar is er veel inzet en passie om een mooie, eigentijdse en functionele kerkzaal te realiseren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens de oud.krm. Ronald Zwiers

ckia logo

In Genesis 17 sluit God een eeuwig Verbond met Abraham en zijn Joodse nageslacht, het Verbond der besnijdenis. Gods grote beloften aan Abraham in Gen. 12 groeien uit tot dit Verbond. Wat hebben juist deze beloften en dit Verbond voor Israël, maar ook voor ‘de kerk’ en de wereld te betekenen? Is het nog uit te leggen dat, juist in onze tijd, sommige christenen art. 1.7 van de kerkorde van de PKN inzake onze ‘onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk’ hekelen? Onder welke ‘voorwaarden’ kunnen de gelovigen uit de volken ‘kinderen van Abraham’ worden genoemd?

givtlogo

Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben is er goed nieuws. Vanaf zondag 5 mei zal het mogelijk zijn om met uw smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heeft u wel de Givt-app nodig en die is via deze link te downloaden Downloaden givt app

Meer informatie en een korte handleiding over het gebruik vindt u op financiën en beheer onder de tab GIVT-App.

Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld of collectebonnen mee te doen aan de collecte. Maar: ook thuis bijdragen aan de collecte is met de GIVT-App mogelijk! Op 24 april zal tijdens de gemeente-avond een presentatie worden gegeven over de GIVT-App. 


Namens de oud.krm. Jaap Paauwe

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.