header6

De 1e fase van de renovatie en modernisering van de kerkzaal zit erop. Nu het schilderwerk is voltooid wordt er gewerkt aan een nieuwe vloer welke vooral zal bijdragen aan een geheel nieuwe en frisse uitstraling van de kerkzaal. Op zondag 21 juli kunt u het resultaat zien en ook plaatsnemen op de nieuwe stoelen. In zomerweken ligt de renovatie dan grotendeels stil en worden de werkzaamheden pas weer eind augustus opgepakt met het plaatsen van het nieuwe podium.
Namens de kerkrentmeesters, Ronald Zwiers

voedselbank dordrecht

 In de vakantieperiode, de maanden JULI en AUGUSTUS, vraagt de Voedselbank om: TANDPASTA, WASMIDDEL, AFWASMIDDEL, LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN.
We hopen dat we in deze maanden iedere week een goed gevulde krat met deze artikelen aan de Voedselbank te mogen overhandigen. Helpt u weer mee om dit voor elkaar te krijgen?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Arine en Janneke

ckia logo

Zaterdagavond na het vieren van de Shabbat in de synagoge wordt thuis de Havdalah-ceremonie gehouden, het zgn. 'vaarwel zeggen van de Shabbat'. Deze ‘ceremonie’ staat in het teken van 'de v(V)erlossing'. Op deze avond wordt er scheiding gemaakt tussen de Shabbat, de geheiligde rustdag, en de rest van de week. Op welke wijze neemt de gelovige Joodse familie met dankbaarheid en weemoed voor een week ‘afscheid’ van de vreugdevolle Shabbat/ HET ’rustpunt’ in de week?

Op zaterdag 21 september hopen we weer een rommel- en boekenmarkt en kledingbeurs te organiseren. Ga je thuis nog opruimen en ontrommelen? Bewaar dan je overbodige spullen voor de rommelmarkt van de Andreaskerk. Nog iets leuks doen op 21 september? Wordt verkoper op de rommelmarkt! Dat is een ervaring waar je nog jaren over napraat. Meer informatie volgt later.

Namens de activiteitencommissie, Kees Verheul

Op dinsdag 3 september hopen wij met velen van u naar Hoedekenskerke in Zeeland te gaan. Na koffie met een Zeeuwse bolus krijgen we uitleg over de diverse klederdrachten. Tijdens de pauze kunt u ze van dichtbij bewonderen. Het diner vindt plaats in Wolphaartsdijk. In de middag maken we dan nog een mooie rondrit en hebben we nog een gezellige theestop. De kosten zijn, als er voldoende mensen mee gaan, € 55,- per persoon! Gaat u mee? Iedereen die zin heeft om mee te gaan is welkom!
U kunt zich opgeven bij Clasien Eichhorn of Rita Kok (zie voor telefoon en rekening : Kerk op Dordt!)

 

Nadat de kerkenraad het voorgenomen besluit heeft genomen dat er geen beletsel is om vrouwelijke voorgangers te ontvangen in de Andreaskerk en het gesprek met de gemeente hierover heeft gevoerd tijdens de informatieavond van 20 februari 2019, is dit onderwerp nogmaals tijdens de gemeenteavond van 24 april 2019. Dit leverde geen reacties op die tot heroverweging aanleiding gaven. De kerkenraad ziet verder dan ook geen belemmering om het besluit uit te voeren. Het besluit zal in principe pas gevolgen hebben per 2021, aangezien het preekrooster voor 2020 al is samengesteld. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het in dit besluit gaat om gastvoorgangers. Bij een eventuele toekomstige vacature voor wijkpredikant zal een nieuwe profielschets gemaakt worden op basis van wat de gemeente dan nodig heeft en overwegingen die dan gemaakt worden.

Richard Kamerling, Scriba

ckia logo

In Genesis 17 sluit God een eeuwig Verbond met Abraham en zijn Joodse nageslacht, het Verbond der besnijdenis. Gods grote beloften aan Abraham in Gen. 12 groeien uit tot dit Verbond. Wat hebben juist deze beloften en dit Verbond voor Israël, maar ook voor ‘de kerk’ en de wereld te betekenen? Is het nog uit te leggen dat, juist in onze tijd, sommige christenen art. 1.7 van de kerkorde van de PKN inzake onze ‘onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk’ hekelen? Onder welke ‘voorwaarden’ kunnen de gelovigen uit de volken ‘kinderen van Abraham’ worden genoemd?

Op 12 februari j.l. is een Alpha-cursus gestart in de Andreaskerk. Deze cursus vindt normaal altijd ’s avonds plaats, maar op verzoek van geïnteresseerde deelnemers is er voor een eerst een cursus overdag, met een lunch als start. We zijn met de vijf deelnemers ruim over de helft van de bijeenkomsten en de lessen over het onderwerp de Heilige Geest vonden plaats in de tuin van de Eikenhof te Dordrecht. Een aantal gemeenteleden bidt op afstand tijdens de cursustijden, anderen helpen mee een gezellige lunch aan te bieden. Geweldig dat dit in onze gemeente kan plaatsvinden! God verandert mensen! De Liefde van onze God, het beeld van wie en hoe Jezus is, en de Heilige Geest/de Trooster, die Zijn vruchten laat ervaren in ons leven (Gal.5:22): wat een genade om je daaraan over te geven! Meer informatie: Peter v.d. Schoor, Marleen Vos en Jos Cirkel

De voorbereidingen voor de gemeentereis naar Albis Roemenië verlopen voorspoedig en we zien erg uit naar ons verblijf daar en vooral alle ontmoetingen die we daar zullen hebben met de kinderen en de gemeente van Albis en de werkers van Gipsy Mission.

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.