header6

Op 31 december is het record aantal van 1852 oliebollen/berlinerbollen, 930 appelflapjes/appelbeignets en 32 liter erwtensoep verkocht. We hopen dat het jullie gesmaakt heeft. De verkoop heeft het mooie netto (record) bedrag van € 1775,20 opgeleverd en is bestemd voor Gipsy Mission. Gipsy Mission is onze partner in het Roemeense Albis waar de Andreaskerk een diaconaal project heeft onder de Roma bevolking. Zie de website voor meer informatie over Albis. Alle vrijwilligers en alle kopers van bollen en flappen hartelijk dank.
De activiteitencommissie

Al bijna een jaar maakt Corona het onmogelijk elkaar als gemeente in groter verband te ontmoeten. Hoe anders dan gewend en gewenst waren de diensten rond Kerst en jaarwisseling. Ook niet het traditionele koffiedrinken na de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, met een onderlinge uitwisseling van goede wensen. Hoe belangrijk zijn dan nu de één op één contacten: zet een gedachte aan iemand eens direct om in een telefoontje of een kaartje. Wij hebben elkaar zo nodig!

Helaas heeft de kerkenraad in haar vergadering van 12 januari moeten besluiten om de erediensten vanaf zondag 17 januari voorlopig verder af te schalen. Dat wil zeggen dat de gemeente op dit moment niet meer via kerktijd.nl wordt uitgenodigd voor de diensten. We gaan zoveel mogelijk over op streaming. Ook zal er in ieder geval tot en met zondag 9 februari in het geheel niet meer gezongen worden in de dienst, dus ook niet door enkele zangers op het podium. Ik heb gemerkt hoe zwaar deze beslissingen in de kerkenraad werden gevoeld. Zelf heb ik de ochtend na dit besluit in mijn studeerkamer nog een paar uur ach en wee geroepen, tot het besef kwam dat ik genoeg negatieve energie aan deze kwestie heb verloren en dat ik beter de knop om kan zetten. Laten we nu vooral gaan kijken wat er allemaal wel mogelijk is dankzij de techniek (die we hebben!), en hoe we het digitaal gemeentezijn verder kunnen vormgeven. Daar krijg ik en u hopelijk ook weer nieuwe energie van.


Zondag 24 januari is de derde zondag van Epifanie. Dan hoop ik zelf voor te gaan in de dienst. We lezen uit Marcus 1: 14-20, over Jezus die langs het meer van Galilea gaat en Simon en Andreas roept. Nu ik dit schrijf en al wat mijmer over de tekst vind ik het onmiddellijk een uitdagende episode voor ons vandaag. Als een wervelwind sleurt Jezus Simon en Andreas bij hun netten vandaan. Hoe sleurt Jezus vandaag aan ons, waar trekt Hij ons bij vandaan en neemt Hij ons meer naar toe?


Zondag 31 januari, de vierde zondag van Epifanie, ontmoeten we ds. Nico van den Houten uit Ede als onze voorganger in de dienst!
Ik wens u gezegende diensten toe.
Ds. Jasper van Schaik

We leven nog steeds in de coronatijd. Een moeilijke tijd: we mogen elkaar niet aanraken, geen kus geven, geen arm om iemand heenslaan. Een tijd van isolatie; een tijd van eenzaamheid. Corona werpt ons terug op de vraag: wat betekent leven voor ons? Ons leven is toch juist samenleven? Leven voor elkaar en met elkaar? We zijn immers sociale wezens, die anderen nodig hebben. Gelukkig is er Eén die geen afstand houdt: Jezus. Hij zoekt melaatsen op en raakt hen aan. En de Heilige Geest, die bij ons binnenkomt en ons verbindt aan Jezus.
Pastoraal werker, Gea de Kwant

Beste gemeenteleden,

Digitale diensten
Gezien de oplopende zorg rondom Corona, zoals ook verwoord in de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag, welke ondermeer heeft geleid tot verlenging van de lockdown, heeft de kerkenraad afgelopen woensdag besloten per direct over te gaan tot uitsluitend digitale kerkdiensten, die uitgezonden worden via Kerkomroep en YouTube. We stoppen derhalve met het versturen van uitnodigingen tot het fysiek bijwonen van de kerkdiensten. Op deze wijze willen we als kerk bijdragen aan vermindering van het risico van verspreiding van het Coronavirus, zeker nu er sprake is van een besmettelijker variant. De kerkenraad heeft besloten een uitzondering te maken voor gemeenteleden die geen toegang hebben tot de Kerkomroep of YouTube of waar een andere speciale reden is.

weekvangebed 2021

De werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt komt vanwege de coronamaatregelen met een alternatief programma voor de jaarlijkse week van gebed van 17 t/m 24 januari ( www.weekvangebed.nl ). Dordtenaren worden uitgenodigd om aan te sluiten bij één of meer van de volgende alternatieven: de online startavond, de dagelijkse gebedsinloop en de straten van gebed . Meer info: www.stadsgebeddordrecht.nl

 

ckia logo
De orthodoxe Joodse huwelijksceremonie lijkt op het 1e gezicht alleen een cultureel Joods gebruik. Ogenschijnlijke neutrale teksten in de Bijbel blijken met de Joodse huwelijksceremonie te maken te hebben. Hoe vindt de Joodse huwelijksceremonie plaats? Welke verrassende symbolieken kunnen we ontdekken in de relatie tussen Christus en Zijn bruidsgemeente met de Joodse huwelijks-ceremonie? Wie worden exact bedoeld met Gods bruidsgemeente? Welke geweldige bemoedigingen en hoopvolle perspectieven biedt deze symboliek in onze tijd en voor de Toekomst die ons wacht?

 

 Hieronder kunt u het bestand downloaden

Na vier hele mooie jaren ga ik per 1 maart stoppen met mijn werk als koster. In combinatie met mijn gezin wil ik de avonden thuis zijn en als gezin naar de kerk gaan. Via de kerkelijke post is er voor de diensten rond kerst een brief mee gestuurd waarin ik nog iets verder inga op het stoppen. Mocht u/jij deze brief willen lezen en geen kerkelijke post ontvangen, laat het me gerust weten. Dank voor alle fijne momenten.
Lieve groet Rebecca Wierks

Kerkbalans logo 2018

Zoals u inmiddels gewend bent aan het begin van een nieuw kalenderjaar, wordt ook deze keer de actie kerkbalans gehouden. De actie loopt van 16 januari tot 31 januari 2021. In deze periode kunt u daarom de lopers weer aan uw deur verwachten. Wij vragen uw begrip voor het feit dat dit vanwege de coronamaatregelen dit jaar wellicht op een andere manier gaat dan dat u gewend bent. Uit de inkomsten van kerkbalans worden o.a. salarissen betaald van de predikant, pastoraal medewerker, koster en organist. Voor 2021 zijn er plannen om de vloer en de plafonds op de benedenverdieping op te knappen. Maar u kunt ook denken aan de kosten voor het jeugdwerk, ouderenwerk, evangelisatiewerk en multimedia. Ook gaat m.i.v. 2021 het pionierswerk in de wijk van start. Dit alles en het onderhoud aan de pastorie wordt betaald uit de opbrengsten van de kerkbalans. Uw gaven zijn van groot belang voor het in stand houden/ groei van onze wijkgemeente. Daarom willen we u oproepen om, indien mogelijk, gul te geven. We rekenen op uw medewerking. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!
De wijkkerkrentmeesters

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Privacyverklaring

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.